Pressemelding -

​Store pasientgrupper har nytte av osteopati for sine plager

Mange velger osteopati for hjelp med sine muskel- og skjelettplager. Vi er i sterk vekst, og har lenge vært etablert som et viktig og godt tilbud i primærhelsetjenesten. Osteopater arbeider ut ifra kunnskapsbasert praksis og har daglig tett samarbeid med annet helsepersonell. Vi ser at store pasientgrupper har nytte av osteopati for sine plager, og nå er det på tide at osteopati blir autorisert på lik linje med blant annet fysioterapi. Vi er derfor glade for den tydelige støtten fra Norsk Revmatikerforbund og Ryggforeningen - osteopater bidrar til å skape pasientens helsetjeneste!

Emner

  • Politikk

Kategorier

  • politikk
  • osteopati
  • autorisasjon

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Pressekontakt

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert innhold