Gå videre til innhold
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RADONFORENING

Nyhet -

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RADONFORENING

Hei alle NRF’ere og godt nyttår!

2020 blir et travelt år i Norsk radonforening med flere viktige prosjekter som skal gjennomføres.

Det første arrangementet vil bli årsmøtet som i år gjennomføres torsdag 13.februrar 2020.

Vedlagt følger formell innkalling og vi minner fristen for å sende inn saker til behandling som er satt til 15. januar 2020.

Om du har lyst til å bidra med en styreinnsats i kommende periode eller har tips om gode kandidater, oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen.

Det planlegges et nytt snarlig Medlemsinfo vedrørende øvrige aktuelle saker.

Med vennlig hilsen

Norsk radonforening

Øyvind Krogstadmo

Emner

Relatert materiale

En bransjeorganisasjon som samler bedriftene innen fagområde radon

NRF er en bransjeorganisasjon som samler medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme kunnskap og faginteresser innen fagområde radon.

Tjenester og produkter som ytes av våre medlemmer skal være basert på kvalitet og kunnskap og vi skal være en pådriver for utvikling av metoder og standarder. På denne måten skal våre medlemmer være en foretrukne leverandører av produkter og tjenester innen radonområdet.

NRF skal representere bransjen i alle spørsmål ovenfor myndighetene samt samarbeide med offentlige etater og andre bransjeorganisasjoner. Vi skal være en naturlig bidragsyter vedrørende nye lover og forskrifter samt endring av disse.

Norsk Radonforening
c/o Friske Rom AS - PB. 2145 Strømsø
3003 Drammen
Norge