Nyhet -

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RADONFORENING

Hei alle NRF’ere og godt nyttår!

2020 blir et travelt år i Norsk radonforening med flere viktige prosjekter som skal gjennomføres.

Det første arrangementet vil bli årsmøtet som i år gjennomføres torsdag 13.februrar 2020.

Vedlagt følger formell innkalling og vi minner fristen for å sende inn saker til behandling som er satt til 15. januar 2020.

Om du har lyst til å bidra med en styreinnsats i kommende periode eller har tips om gode kandidater, oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen.

Det planlegges et nytt snarlig Medlemsinfo vedrørende øvrige aktuelle saker.

Med vennlig hilsen

Norsk radonforening

Øyvind Krogstadmo

Emner

  • Bygg, eiendom