Pressemelding -

200 år siden jordmorvesenet ble opprettet i Norge

Onsdag 5. mai markeres Den internasjonale jordmordagen verden over. I år er det også 200 år siden jordmorvesenet ble etablert i Norge.
For 200 år siden ble jordmorvesenet opprettet i Norge. Jordmoryrket er derfor et av de eldste kvinneyrkene i landet, og var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner.
Små stillinger
Men alt er ikke rosenrødt i forhold til jordmødrene i landet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten sju av ti jordmødre i kommunene, og seks av ti i spesialisthelsetjenesten, jobber deltid – mange av disse ufrivillig.
– Mange jordmødre har så små stillingsbrøker at det går ut over den faglige kvaliteten. De har ikke tid til å følge opp gravide og får ikke oppdatert seg faglig. Dette sier Eva Sommerseth, leder i Jordmorforbundet NSF.
Jordmorhjelp etter fødselen
Det er lovfestet at hver kommune skal ha en jordmortjeneste for å følge opp gravide. En Sintef-rapport som så på fødetilbudet ved St. Olavs Hospital, slo i fjor fast at jordmor også har faglige kvalifikasjoner til å hjelpe mor med de vanligste plagene hun måtte ha etter fødselen: ammeveiledning og vurdere den nyfødtes helsetilstand.
Tidligere utskrivelser fra sykehus har ført til endrede behov for tjenester i kommunene, og Helsedirektoratet foreslår i sin ferske rapport, ”Forslag til faglige krav i fødeinstitusjoner”, at jordmødre skal foreta barseloppfølging i tilfeller der barnet ikke har begynt å ta til seg næring ved utskrivning.
Kompetanse
– Vi har den faglige kompetansen som kreves, og dersom det er behov for det, bør familien følges opp av jordmor like etter fødselen, sier Sommerseth.

Kontaktinformasjon:
Eva Sommerseth, leder av Jordmorforbundet NSF, tlf: 908 95 526
Kristin Henriksen, kommunikasjonsrådgiver, NSF, tlf: 922 20 668

Emner

  • Ansettelsesspørsmål, kollektivavtale

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68