Pressemelding -

Brudd i forhandlingene med NHO Service

Det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service. Riksmeglingsmannen blir nå trukket inn i saken. – Vi står svært langt fra hverandre, men vi tror samtidig det er mulig å komme i mål gjennom megling, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i NSF.
– Tilbudet fra NHO Service ville gitt sykepleierne dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn de har i private bedrifter organisert i HSH og i offentlig sektor og dermed gi NHO bedriftene konkurransefordeler på bekostning av sykepleierne. Det er selvsagt uaktuelt, fortsetter Normann.
Siden mars 2007 har NSF forsøkt å inngå tariffavtale med NHO Service uten å lykkes. Fortsatt står derfor sykepleiere i private sykehjem, bedriftshelsetjeneste og attføringsbedrifter organisert i NHO uten tariffavtale.
- Konkurranseutsetting av helse og omsorg er i vinden og i løpet av noen år har NSF hatt stor medlemsvekst i området. Men det kan ikke være slik at anbudene skal vinnes ved at NHO-bedrifter gir de ansatte dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn i øvrig privat sektor og i offentlig sektor, avslutter Normann.
Tilbudet fra NHO-Service har en minstelønn for sykepleiere på kr 290.000 og ingen ansiennitetsstige
NSFs krav er det samme som i KS og HSHs helse –og sosiale tjenester kr 310.700, 314.300 etter 4 år, 322 800 etter 8 år og 353.700 etter 10 år.
Tilbudet fra NHO inneholder dessuten ingen minstelønn for spesialsykepleiere. NSFs krav var 330 300 i begynnerlønn, 334 200 etter 4 år, 337 600 etter 8 år og 375 400 med 10 års ansiennitet.
Videre ville heller ikke NHO tariffeste full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, de ville ikke tariffeste pensjonsordninger og tilbudet inneholder uklare bestemmelser om arbeidstid.
Kontaktperson:
Torgeir Knag Fylkesnes, kommunikasjonsrådgiver, 91617294
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonsrådgiver - Torgeir Knag Fylkesnes
Telefon:91617294
Mobil:
E-post:Torgeir.Fylkesnes@sykepleierforbundet.no

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68