Pressemelding -

Krever varige tiltak for likelønn

- Det er bare sentralt avtalte tiltak som kan sikre at en likelønnssatsning blir varig. Derfor krever Norsk Sykepleierforbund heving av minstelønnssatsene og nytt 16-årstrinn på minstelønnsstigen. En likelønnssatsing i offentlig sektor krever dessuten utvidete rammer, uttaler forbundsleder Lisbeth Normann ved innledningen av NSFs økonomiske forhandlinger med Spekter i dag.
Likelønn og oppfølging av Likelønnskommisjonens forslag om et likelønnsløft i offentlig sektor står sentralt på kravlista fra sykepleiernes forbund. Normann oppfordrer Spekter til å være med og bevise at partene i spesialisthelsetjenesten har vilje og mot til å prioritere likelønn ved å ta imot regjeringens invitasjon om å bidra til et likelønnsløft.
- Frontene hardner til i likelønnsspørsmålet. Jeg er forferdet over at partene i andre tariffområder har undertegnet protokoller der det heter at det i dag er lik lønn for arbeid av lik verdi i samme virksomhet. Det er jo faktisk ikke tilfelle. Det er nettopp denne ulike verdsettingen av arbeid som utføres av henholdsvis kvinner og menn som er den store likelønnsutfordringen i Norge. Denne ulike verdsettingen finner vi særlig på tvers av sektorene, men også innenfor virksomhetene, framholder Lisbeth Normann.
Forbundslederen registrerer med glede at tidligere LO-leder Yngve Hågensen er helt på linje med NSF når han ber statsministeren åpne lommeboka for likelønn: - Vi kan ikke oppnå likelønn uten tilføring av friske midler til et ekstra likelønnsløft. Dette må komme i tillegg til den likelønnssatsning partene må bli enige om. Partene lokalt har et selvstendig ansvar for likelønn i sin virksomhet, men skal vi oppnå en varig utjevning av likelønnsgapet mellom kvinner og menn, er det kun sentralt avtalte tiltak som hjelper. Likelønnsgapet er strukturelt betinget, derfor må det strukturelle grep til.
Skift-turnus-reformen må gjennomføres!
Norsk Sykepleierforbund krever at skift-turnus-reformen gjennomføres utenom rammen for lønnsoppgjøret og oppfordrer Spekter til å bidra til dette.. Tredelt turnus ble likestilt med helkontinuerlig skiftarbeid i arbeidsmiljøloven 1. januar i år. Reformen vil særlig gi sykepleiere i sykehusene kortere arbeidstid.
- Det er helt uakseptabelt at finansieringen av skift-turnus-reformen skal skje innenfor rammen av tariffoppgjøret, på bekostning av likelønnssatsningen.  Anerkjennelse av sykepleiernes kompetanse og arbeidsbelastning vil være viktige bidrag for å møte helsesektorens store rekrutteringsutfordringer.
Sykepleier

Med Norsk Sykepleierforbunds krav:
Ansiennitet                                                                             Lønn
0 år                                                                                       335.000
4 år                                                                                       351.000
8 år                                                                                       371.000
10 år                                                                                      380.000
16 år                                                                                      400.000

Spesialsykepleier/jordmor  
Med Norsk Sykepleierforbunds krav:
Ansiennitet                                                                             Lønn
0 år                                                                                       361.000
4 år                                                                                       377.000
8 år                                                                                       396.000
10 år                                                                                     410.000
16 år                                                                                     430.000

Emner

  • Ansettelsesspørsmål, kollektivavtale

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68