Pressemelding -

Lunsjtreff på Egertorget

I morgen gjør vi ingen forskjell når forbundsleder Lisbeth Normann inviterer Oslos befolkning til sunn lunsj på Egertorget, alle er velkomne. Anledningen er Den internasjonale sykepleierdagen.
Alle politikerne i Helse- og omsorgskomiteen er invitert til ”lunsj med Lisbeth Normann” når Norsk Sykepleierforbund (NSF) markerer Den internasjonale sykepleierdagen på Egertorget i Oslo 12. mai.
Temaet for dagen er kroniske sykdommer. I Oslo vil sykepleierne ha stand på Egertorget der vi skal dele ut frukt, sunn lunsjpakke samt at vi vil informere om kroniske sykdommer og forebygging av disse.
Folkehelserapporten, som Folkehelseinstituttet nylig offentliggjorde, viser at kroniske sykdommer er Norges store helseutfordring. I dag dør de fleste av oss av slike sykdommer. I Europa står disse sykdommene for 86 prosent av alle dødsfall og 77 prosent av sykdomsbyrden.
Pressen inviteres til en sunn lunsj og helsefaglig samvær med Lisbeth Normann og andre flotte sykepleiere kl. 11.30 på Egertorget 12. mai.

Kontaktperson: Kristin Henriksen, kommunikasjonsrådgiver, NSF: 92 22 06 68

Emner

  • Arbeidsmarkedsspørsmål

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68