Pressemelding -

Paradokser i revidert nasjonalbudsjett

- Det er et paradoks i at kommunene fremover forventes å øke kapasiteten og bygge opp tjenestetilbudet, samtidig som det foreslås nullvekst i kommunene. Hvordan skal regjeringen da klare å innfri intensjonene i Samhandlingsreformen.
Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund er overrasket over signalene i revidert nasjonalbudsjett.
- Samhandlingsreformen legger opp til å redusere kostnadene i norsk helsevesen ved at flere pasienter skal behandles i kommunene. Nå får altså kommunene oppgavene, men ikke pengene, sier Normann.
- Jeg reagerer også på at målet om et mer likeverdig tjenestetilbud forventes å bli realisert samtidig som den lokale handlefriheten øker og bruk av øremerkede midler reduseres. Dagens situasjon er jo at flere kommuner allerede varsler kutt i helse, skole og annen velferd fordi økonomien er presset og budsjettene må ned, legger Normann til.
Regjeringen la i dag fram kommuneproposisjonen for 2011 der de frie inntektene for sektoren skal øke med 2,5-3 mrd kroner. Når den demografiske behovsveksten er anslått til 2,4 mrd, betyr dette at kommune kan forvente nullvekst i og med at det meste går med til å dekke den demografiske utgiftsveksten. Økningen går med til å dekke opp tjenestetilbud til flere eldre.
Normann reagerer på at regjeringen på denne måten foreslår tilnærmet nullvekst for kommunene – noe som ikke gir rom for å forbedre tjenestetilbudet.
- Det var ikke dette regjeringen gikk til valg på. Rødgrønne velgere har grunn til å være skuffet, mener Normann.

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68