Pressemelding -

Politikerne viser null interesse for geriatri

- Det er ikke riktig at sykepleiere og andre helsearbeidere ikke er interessert i geriatri. Problemet er at politikere og arbeidsgivere ikke ønsker å satse på å tilføre kompetansen vi så sårt trenger.

Det sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund i en kommentar til nyheten om at gigantsykehuset Ahus er byd uten en avdeling innen eldremedisin.

- Det er faktisk så ille at Sykepleierforbundet selv, i samarbeid med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, har måtte utvikle og finansiert et eget masterstudie i geriatri for sykepleiere. Da vi ba om bistand fra sentrale politikere til et slikt studie , fikk vi null respons, sier en oppbrakt Normann.

- I tillegg gir vi våre medlemmer som ønsker å ta studiet  økonomisk støtte. For slett ikke alle ansatte på sykehjem, hjemmesykepleie eller sykehus får betalt for denne type etterutdanning av sin arbeidsgiver, forteller Normann.

Ved masterstudiet er det i år 15 plasser.

- Det kom 42 søkere til de 15 plassene. Det betyr at interessen hos sykepleierne er til stede, og vi kunne ha utdannet langt flere dersom bare myndighetene hadde valgt å satse på geriatri, mener Lisbeth Normann.

Hun etterlyser satsing fra politisk hold.
- Jeg hører at sentrale politikere sier at det satses for å utdanne rett kompetanse innen eldreomsorgen, men vi ser ingenting til denne satsingen fra politikerne.

Emner

  • Eldreomsorg

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68