Pressemelding -

Rikslønnsnemnda avgjør tvisten mellom NSF og NHO Service

- Vi går til Rikslønnsnemnda med en meget sterk sak, og har tro på at sykepleierne vil bli hørt og at nemnda kommer frem til en rettferdig kjennelse, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Mandag og tirsdag avgjør Rikslønnsnemnda arbeidstvisten mellom NSF og NHO Service.
Mandag 10. Mai klokken 09.00 starter Rikslønnsnemndas behandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service. Norsk Sykepleierforbund gikk i januar til streik for å få opprette tariffavtale, og etter 11 dagers streik kunngjorde arbeidsminister Bjurstrøm at saken skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Rikslønnsnemnda skal nå avgjøre hva som blir gjeldende tariffavtale.
Stridens kjerne er at ansatte i NHO Service bedriftene tilbyr dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ellers i privat sektor (HSH-området) og i det offentlige (KS). Tilbudet fra NHO Service hadde en minstelønn for sykepleiere på kr 290.000 og ingen ansiennitetsstige. NSFs krav var det samme som i KS og HSHs helse -og sosiale tjenester. Tilbudet fra NHO inneholdt dessuten ingen minstelønn for spesialsykepleiere. Videre ville heller ikke NHO tariffeste full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, de ville ikke tariffeste pensjonsordninger og tilbudet vil svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.

- Vi kan ikke akseptere at sykepleierne skal få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ellers i privat sektor og det offentlige. At NHO-bedrifter slik skaffer seg konkurransefordeler for å vinne anbud, på bekostning av sykepleierne er uakseptabelt, sier Normann.

Mange av sykepleierne er dessuten arbeidsinnvandrere, og Ronalie Catalon ble streikens ansikt utad da hun valgte å stå frem i media med en lønnsslipp som viste at hun tjente over 50 000 under minstelønn. Catalon vil for øvrig overvære nemndsbehandlingen mandag.

Bakgrunn:
Norsk Sykepleierforbund har i tre år forsøkt å få opprettet tariffavtale for sykepleiere organisert i NHO Service-bedrifter. NSF har om lag hundre medlemmer i dette områder, som organiserer virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste. Etter tre år med forhandlinger uten enighet, brøt NSF forhandlingene og Riksmekleren ble koblet på for å bidra til løsning. Meklingen førte ikke frem og 26. januar gikk sykepleierne ut i streik. 5. februar ble streiken avblåst etter at Arbeidsminister Bjurstrøm varslet Rikslønnsnemnd.
Pressekontakter:
Signy Svendsen: 905 06 133
Torgeir Knag Fylkesnes: 916 17 294

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68