Pressemelding -

Rikslønnsnemnda har ikke gjort jobben

- Tariffavtalen innen pleie- og omsorg som Norsk Sykepleierforbund nå har fått innen NHO Service-området, gikk ut 30. april. Det betyr at kampen for bedre lønn og sosiale betingelser i dette området fortsetter umiddelbart.
Dette sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann i en kommentar til Rikslønnsnemndas avgjørelse i saken mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service. Norsk Sykepleierforbund hadde da i tre år forsøkt å få opprettet tariffavtale for sykepleiere organisert i NHO Service-bedrifter. NSF har om lag 300 medlemmer i dette området, som organiserer virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste. Etter 11 dagers streik kunngjorde arbeidsminister Bjurstrøm at saken skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Rikslønnsnemnda har nå kommet til en kjennelse som innebærer at sykepleierne får samme tariffavtale som hjelpepleiere og andre helsefagarbeidere organisert i Fagforbundet, samt en garanti om en minstelønn for sykepleiere. Sykepleierne i NHO Service-området har imidlertid ikke fått de sosiale bestemmelsene som man finner i de områdene det er naturlig å sammenlikne seg med.
Avtalen vil ikke gjelde for sykepleiere ansatt i attføringsbedrifter eller bedriftshelsetjeneste. Begrunnelsen for dette er at nemnda mener man skal ha profesjonsnøytrale overenskomster, og fordi det arbeider ulike profesjoner i slike virksomheter, kan de ikke få tariffavtale.
- Det kan vitterlig ikke være slik at NSF som organiserer kun autoriserte sykepleiere er avskåret fra å få tariffavtale i virksomheter der det arbeider mennesker med ulike profesjoner. NHO har fått dette til på vegne av ingeniører, så dette handler om vrangvilje. Jeg vil si det så tydelig at her mener jeg Rikslønnsnemnda ikke har gjort jobben sin, sier Normann.

Normann peker på at tariffavtalen som Sykepleierforbundets medlemmer nå er bundet av, gikk ut 30. april. Det gir åpning for nye forhandlinger innen kort tid.
- Kampen for bedre lønn og sosiale betingelser for våre medlemmer i dette området vil fortsette.  Da vi streiket, fikk vi solid støtte fra Fagforbundet. Vi regner derfor med å fortsette kampen sammen med Fagforbundet slik at vi sammen kan forhindre dårligere vilkår for de helsearbeiderne som blir konkurranseutsatt, sier Lisbeth Normann.

Emner

  • Lønn, pensjon

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68