Pressemelding -

Unio bryter forhandlingene med Spekter: Unio bryter forhandlingene med Spekter Helse på vegne av sine vel 35.000 medlemmer i sykehusene.

- Spekter har lagt frem en ramme for oppgjøret som ikke gir rom for videre forhandlinger. Her er det ikke rom for et likelønnsløft og det er heller ikke penger til å betale for en ny skift-  og turnusordning, sier Lisbeth Normann, Unios forhandlingsleder i Spekter-området.

- Spekter skyver regningen for skift-turnusordningen over på sykepleierne samtidig som de sier blankt nei til ekstra midler fra regjeringen til et likelønnsløft. På vegne av 35 000 sykepleiere som jobber dag og natt for pasientene beklager jeg dette på det sterkeste, sier Normann.

Med tilbudet legger Spekter seg i veien for to historiske reformer i Norge: likelønn og likestilling av skift og turnus. Spekter overser dermed regjeringens signaler i Soria Moria II og om at partene må gå sammen om likelønn for de kvinnedominerte høyskolegruppene med inntil fire års utdanning, og Arbeidsmiljølovens likestilling av skift og turnus.

- Spekter opptrer arrogant når de foreslår at sykepleierne skal betale regningen for omstillingene i helseforetakene. Dette kan vi ikke godta, sier Lisbeth Normann som på vegne av Unio leder forhandlingene med Spekter.Grunnlaget for brudd:
-        Ingen likelønnsprofil.
-        Ingen ekstramidler for gjennomføring skift/turnus, men forslag om at dette finansieres innenfor oppgjørets ramme.

RAMME:
Unio har 38 000 medlemmer i Spekters tariffområde. De aller fleste er i Spekter helse. Det er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann som leder forhandlingene i Spekter på vegne av Unio.
Kontaktperson: Kommunikasjonssjef i NSF, Signy Svendsen, 90 50 61 33

Emner

  • Ansettelsesspørsmål, kollektivavtale

Om Norsk Sykepleierforbund

Norges fjerde største fagforbund med over 96 000 medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har 178 ansatte og 27 politisk valgte på heltid, fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år, der det velges en politisk ledelse bestående av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder.Mellom landsmøtene er det Forbundsstyret som er organisasjonens øverste myndighet. Daglig ledelse er delegert til generalsekretæren.

Kontakter

Anne-Kjersti Langefoss

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 951 16 377

Kristin Henriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 22 06 68