Gå videre til innhold
Illustrasjon:  Andrei Verner / Shutterstock / NTB Scanpix
Illustrasjon: Andrei Verner / Shutterstock / NTB Scanpix

Nyhet -

Fra 8. april kan du ikke spille bort store premier

Fra 8. april er det ikke lenger mulig å spille bort gevinster på over 20 000 kroner hos Norsk Tipping.

I fagmiljøer er det en kjent sak at store premier kan være en trigger til å spille vesentlig mer enn man ellers ville ha gjort. Det kan igjen føre til økt risiko for problemspill.

Norsk Tipping har gjennomført en analyse som har sett på spillemønsteret til kunder som i løpet av året hadde vunnet en stor premie. Det ble gjort en sammenligning av hva disse spillerne spilte for (omsetning og tap) i ti uker før, og i ti uker etter den store premien.

Tapene øker

I gjennomsnitt økte disse spillerne tapet med 43 prosent hver uke i ti uker etter at de vant en større premie. Den negative effekten var størst hos kundene som spilte raske nettspill, med kort tid mellom innsats og gevinst:

  • Nettkasino: Spillerne økte tapet med ca. 300 prosent
  • Liveoddsen: Spillerne økte tapet med ca. 100 prosent

Storgevinster ut av spillregnskapet

Norsk Tippings totalgrense for tap på maksimalt 20 000 kroner i måneden har til nå vært en netto grense, der gevinster har kunnet bidra til å nulle ut tap i spillregnskapet. Med det nye tiltaket mot bortspill av storpremier, vil dette altså ikke lenger gjelde for premier på 20 000 kroner og mer. Fra og med 8. april ikke regnes ikke disse gevinstene inn i spillregnskapet på kundens spillerkonto. 

Beløpet går rett inn på kundens bankkonto.   

– For store kunder som spiller mye og vinner ofte, vil nok dette kunne oppfattes som en ulempe. Likevel er det slik at konsekvensen for sårbare spillere kan være langt mer dramatisk. Hensynet til de sårbare spillerne går foran hensynet til storspillere, sier fagsjef for ansvarlig spill i Norsk Tipping, Bjørn Helge Hoffmann.

Beløpet kan justeres

Tiltaket vil berøre ca. 10 000 av Norsk Tippings ca. to millioner kunder hvert år. Selv om andelen er liten, vil tiltaket være svært viktig for enkeltspillere som er i risikosonen for å utvikle pengespillproblemer.

Størrelsen på gevinst som går utenfor spillregnskapet er pr. nå satt til 20 000 kroner. Spillereglene departementet har fastsatt er imidlertid slik at grensen kan justeres etter hvert som man ser hvordan tiltaket treffer.

– Vi kommer til å følge nøye med og evaluere effekten, sier Bjørn Helge Hoffmann.

Emner

Kontakter

Bjørn Helge Hoffmann

Bjørn Helge Hoffmann

Fagsjef Ansvarlig spillvirksomhet 95182615

Relatert innhold

Vi gir drømmen en sjanse!

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet har enerett på en rekke pengespill i Norge.
Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill. Overskuddet som skapes går til samfunnsnyttige formål.

Spillene skaper spenning og moro i hverdagen til tusenvis av nordmenn, enten drømmen er å bli rik eller bare å krydre fotballkampen med en beskjeden innsats på favorittlaget.
Hvert år kommer spillemidlene norsk idrett, kultur og frivillige, humanitære organisasjoner over hele landet til gode.
Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med cirka 200 milliarder kroner (prisjustert) til gode formål – til glede for befolkningen over hele landet. I 2022 gikk nesten 6,6 milliarder kroner fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige formål.
Norsk Tipping holder til på Hamar og har cirka 440 ansatte.

Norsk Tipping
Måsåbekkvegen 20
2315 Hamar
Norway