Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.
Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.

Pressemelding -

​Norsk Tipping med lavere tapsgrenser i desember og januar

Tapsgrensene på Norsk Tippings høyrisikospill settes ned med 25 prosent i desember og januar.

Dette er ett av flere tiltak selskapet iverksetter 1. desember, for å dempe risikofylt spillaktivitet på kort sikt.

– Vi vet at spilleproblemer øker i befolkningen, og at desember er vår største spillemåned. Tiltakene mot covid-19 gjør at flere kan oppleve å tilbringe mer tid alene enn de pleier i julemåneden. For sårbare spillere kan dette føre til mer spilling, og det ønsker vi å forebygge, sier administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping.

Evalueres i januar

De fleste tiltakene er tidsavgrenset til utgangen av januar. Samtidig jobber selskapet med tiltak som skal snu den negative utviklingen i befolkningen på lang sikt.

– Vi kommer til å bruke erfaringene fra desember og januar i beslutningsgrunnlaget for de langsiktige tiltakene, sier Havnelid.

Norsk Tippings monitor for risikoatferd, Playscan, viser om kundemassens spillemønster beveger seg i positiv eller negativ retning.

– layscan gir oss mulighet til å følge utviklingen kontinuerlig, og vil være en verdifull indikator på om vi lykkes i å snu den negative utviklingen, sier Havnelid.

Dette er tiltakene

Tiltakene som iverksettes 1. desember har ulik innretning. Noen er direkte inngripende, og spesielt rettet mot risikospillere. Andre er av mer indirekte, forebyggende art for alle kunder, uavhengig av risikoprofil.

  • Maksimal månedlig tapsgrense på onlinespillene KongKasino, eFlax, Bingoria og Yezz senkes med 25 prosent, til 7500kr.
  • Maksimal daglig tapsgrense på disse spillene senkes med 50 prosent, til 2000kr.
  • På disse spillene økes lengden på den obligatoriske spillpausen etter en times sammenhengende spill fra 90 sekunder til 15 minutter.
  • Nedjustering av maksinnsats for enkelte kasinospill der det er mulig.
  • Forhåndsvalgt innsats på kasinospillene settes så lavt som praktisk tilrådelig.
  • Merkelappen «Populært» på utvalgte nettkasinospill blir fjernet.
  • Markedsføring på SMS og epost til kunder i aldersgruppen 18-25 år opphører.

Emner

  • Spill, lotteri

Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.

Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å forebygge problemer som kan følge av pengespill gjennom å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud.

Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.  

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 162 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 

Vi gir drømmen en sjanse! 

Pressekontakt

Tonje Sagstuen

Tonje Sagstuen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 917 04101

Anne Marit Sletten

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 951 85 708
Bjørn Helge Hoffmann

Bjørn Helge Hoffmann

Fagsjef Ansvarlig spillvirksomhet 95182615

Relaterte nyheter