PulseVAD er verdens første hjertepumpe for diastolisk hjertesvikt. Tor Kristoffersen, CEO Northern Development.
PulseVAD er verdens første hjertepumpe for diastolisk hjertesvikt. Tor Kristoffersen, CEO Northern Development.

Pressemelding -

Norsk biotech selskap vekker internasjonal oppmerksomhet

Halvparten av alle pasienter med hjertesvikt mangler idag et livreddende behandlingstilbud. Northern Development har utviklet en ny implanterbar hjertepumpe basert på ny sensorteknologi, i samarbeide med norske og internasjonale forskningsmiljøer. PulseVAD vil være den første hjertepumpen beregnet for pasienter med diastolisk hjertesvikt.

Selskapet har nylig gjennomført verdens første vellykkede langtidsimplantasjon på dyr med den nye PulseVAD hjertepumpen, utviklet for diastolisk hjertesvikt.


Northern Development utvikler verdens første mekaniske hjertepumpe for pasienter med diastolisk hjertesvikt, en gruppe som utgjør 50% av alle hjertesviktpasienter. Den nye hjertepumpen, PulseVAD, er også første hjertepumpen med "smart-teknologi" og hvor integrerte sensorer regulerer blodtilførselen. Teknologien er utviklet av norske forskningsmiljøer i samarbeide med ledende internasjonale forskningssentre.

Relatert materiale