Vasskraft og vindkraft i tandem

Dokument -

Vasskraft og vindkraft i tandem

Ein studie i regi av NVE synar at det er teknisk muleg å byggje ut meir vindkraft i Troms og Finnmark viss vindkraft får forkøyrsrett framfor vasskraft i kraftnettet
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.pdf
Last ned

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • nve
  • vindkraft
  • troms
  • finnmark
  • vasskraft
  • kraftnettet

Kontakter

Edvard Eikeland

Pressekontakt Rådgiver marked/handel +47 9576 7312

Andreas Thon Aasheim

Pressekontakt Rådgiver nett +47 9593 5890