Driftsrisiko innen vindkraft

Dato 30. august 2011 09:00 – 16:00

Sted Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6

- Fra relativt umoden til moden industri Den 30. august inviterer vi til et nytt møte i Norweas Arbeidsgruppe: drift og vedlikehold. Temaet for møtet er driftsrisiko. Hvordan identifiserer vi driftsrisiko ved et vindkraftprosjekt, og hvordan forholder vi oss til den? Datoen for sertifikatsamarbeidet med Sverige nærmer seg, og norsk vindkraft må utvikle seg raskt for å ta sin forholdsmessige del av markedet. Vi ønsker å trekke på tidligere driftserfaringer for å belyse sentrale risikoelementer ved drift av vindkraftprosjekter, med et mål for øyet: Gjøre norske vindkraftprosjekter best mulig rustet til å møte konkurransen i sertifikatmarkedet. Alle bransjer har vært umodne. Olje- og gassbransjen i Norge var det på 60-70 tallet, vannkraften fra begynnelsen av 1900-tallet og vindkraft Norge er det i dag. Åpenhet, standard definisjoner og samarbeid er løsningen og katalysatoren for å modnes før 2020. Det betyr ikke at foretningshemmeligheter skal deles, men vi tror samarbeid om felles utfordringer som driftsrisiko er svært viktig for norsk vindkraft. Et sentralt tema vil være turbinenes tilgjengelighet. En turbin som ikke er tilgjengelig for produksjon betyr tapte penger. IEC (The International Electrotechnical Commission) har utarbeidet en standard definisjon for tidsbasert tilgjengelighet: Det er ikke nok å registrere at turbinen ikke er tilgjengelig, for best mulig drift må man både vite når og hvorfor turbinen ikke kan produsere. Ikke minst er dette viktig ovenfor turbinleverandøren; Skal turbinleverandøren være en servicetilbyder eller bare en leverandør? Vi tar debatten. Richard Nichol kommer for å presentere IEC sitt arbeid på den tidsbaserte tilgjengeligheten for vindturbiner, den såkalte 26-1: time based availability for wind turbines. Videre, kommer Dr. Jørn Kristiansen, forskningssjef hos Meteorologisk Institutt for å presentere et potensielt banebrytende prosjekt i samarbeid med Norwea: Bruk av nedbørsradar og værsatellitter til hyppigere og mer presise vindprognoser. Et svært sentralt tema innen drift av vindkraftparker er innmelding av produksjon. Desto bedre prognostisering, desto mindre tap blir man påført i form av avvik fra innmeldt produksjon. I tillegg til disse to, blir det en rekke foredrag fra sentrale aktører innen både drift av vindparker, långivere og forsikringsbransjen. Det vil bli rikelig anledning til debatt rundt de forskjellige temaene som blir tatt opp, som ved tidligere møter i arbeidsgruppen. Et detaljert program vil bli offentliggjort nærmere den 30. august. Sett av den 30. august!

Kategorier

  • grønne sertifikater
  • norwea
  • fornybar energi
  • vindkraft
  • energipolitik
  • energi- og miljø
  • elsertifikat

Kontakter

Carl Gustaf Rye-Florentz

Rådgiver produksjon 47 91318391

Andreas Thon Aasheim

Pressekontakt Rådgiver nett +47 9593 5890

Relatert innhold