Gå videre til innhold
Norwegian forbedrer resultatet med 238 millioner

Pressemelding -

Norwegian forbedrer resultatet med 238 millioner

Norwegian legger i dag frem et kvartalsresultat før skatt som er 238 millioner kroner over fjoråret og ett av selskapets beste førstekvartalsresultat. Kvartalet er også preget av god trafikkvekst og internasjonal ekspansjon, og ikke minst en kraftig reduksjon i kostnader som styrker konkurranseevnen i en internasjonal bransje med sterk konkurranse.

For 1. kvartal omsatte Norwegian for 2,9 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt (EBT) ble -160 millioner kroner, 238 millioner kroner bedre enn i 2012.3,9 millioner passasjerer fløy med selskapet, noe som utgjorde en trafikkvekst på 8 prosent målt i antall reisende. Trafikkveksten (RPK) var adskillig høyere med 19 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer nå flyr adskillig lenger enn de gjorde for ett år siden. 

Tallene viser også en kraftig produksjonsvekst, med en økning på 21 prosent (ASK). Fyllingsgraden i 1. kvartal var 76 prosent, ned ett prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. 

Bedre konkurransekraft

I første kvartal ble kostnadene (CASK) kuttet med 8 prosent, både med og uten drivstoff. Kostnadskuttene forklares med nye europeiske baser og innfasing av stadig flere fabrikknye Boeing 737-800, hvor hele seks fly er levert hittil i år. I april åpnet Norwegian ny base på Gatwick i London hvor selskapet frem til nå har lansert 14 ruter, blant annet nye ruter til Middelhavsdestinasjoner. Selskapet åpnet også ny base i Alicante i slutten av mars.

Norwegians samlede produksjonsvekst er forventet å bli over 25 prosent inneværende år, ut fra innfasingen av nye fly, flere nye ruter og oppstart av langdistanseflygninger fra månedsskiftet mai/juni.

- Vi er meget godt fornøyd med dette resultatet og at vi i et sesongmessig svakt kvartal for mange flyselskaper fikk en resultatforbedring på 238 millioner kroner. Fyllingsgraden holder seg, selv med en kraftig produksjonsvekst. Samtidig kutter vi betydelig ned på kostnadene våre, noe som er helt avgjørende for å være konkurransedyktig i en internasjonal bransje. Dessuten er det gledelig at vi med vår vekst kan skape nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i mange markeder, også utenfor Skandinavia. Vår strategi for kostnadsreduksjon og internasjonal ekspansjon er også det viktigste vi kan gjøre også for å trygge de mange arbeidsplassene vi allerede har skapt i Skandinavia, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.


Utvalgte nøkkeltall 1. kvartal 2013 (1. kvartal 2012)

Antall passasjerer: 3,93 mill (3,65 mill)
Omsetning: 2,90 mrd kroner (2,36 mrd)
Fyllingsgrad: 76 prosent (77 prosent)
EBITDAR: 438,4 mill kroner (-251,7 mill kroner)
EBITDA: 188,8 mill kroner (-497,0 mill kroner)
EBIT: 69,2 mill kroner (-574,6 mill kroner)
EBT: -160,1 mill kroner (-397,7 mill kroner)
Nettoresultat: -117,2 mill kroner (-285,5 mill kroner)

For mer detaljert informasjon, se vedlagte rapport.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 975 54344

Finansdirektør Frode Foss, tel 916 31645

Emner

Tags


Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med 331 ruter til 120 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også langdistanseflygninger til USA og Asia. Norwegian fraktet  nærmere 17,7 millioner passasjerer i 2012. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian har 73 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,6 år (per mars 2013).  Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en av de mest moderne flåtene i Europa.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Pressekontakt

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00
Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Pressekontakt Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Relatert materiale