Gå videre til innhold
Norwegian har fått driftstillatelse og lisens i EU

Pressemelding -

Norwegian har fått driftstillatelse og lisens i EU

Irske myndigheter har i dag utstedt driftstillatelse (AOC) og lisens til Norwegians heleide datterselskap Norwegian Air International Limited, som har sin administrasjon i Dublin.

Driften av Norwegians langdistanseoperasjon vil med denne tillatelsen bli overført til Norwegian Air International Limited (NAI). Selskapet har bygd opp sin administrasjon og alle nødvendige, myndighetspålagte funksjoner i Dublin og er klar for å drive flyoperasjonen underlagt irske tilsynsmyndigheter. De irske tilsynsmyndighetene er regnet for å være blant de beste i verden.

Hvorfor Irland?
Det er flere grunner til at Norwegian har etablert sitt langdistanseselskap i Dublin. Hovedbegrunnelsen er tilgangen til fremtidige trafikkrettigheter til og fra EU. Norwegian har mer enn 260 nye fly i bestilling og har planer om å lansere en rekke nye ruter inn og ut av Europa. En annen viktig årsak til at valget falt på Irland, og ikke andre EU-land som ble inngående vurdert, er at Irland er tilknyttet Cape Town-konvensjonen som gir bedre finansieringsbetingelser. Videre vil ikke etablering i Irland påvirke eksportgarantier i tilknytning til vår finansiering. I tillegg til å ha et velrenommert luftfartstilsyn er Irland en klynge for flyindustrien - blant annet har flere av de store leasingselskapene som Norwegian samarbeider med kontorer i Dublin.

Valget av Irland skyldes ikke at landet har spesielle regler som tillater amerikanske eller asiatiske besetningsmedlemmer, slik både politikere og fagforeninger har hevdet. Faktum er at Norwegian kunne basert langdistanseoperasjonen i et hvilket som helst europeisk land og hatt amerikanske og asiatiske besetningsmedlemmer, slik flere andre europeiske flyselskaper har hatt i en årrekke. Det eneste unntaket er Norge og delvis Danmark, som frem til nå har valgt å beholde utdaterte særregler på dette området.

Overføring av fly til ny driftstillatelse
Overføring av det første Dreamliner-flyet til den nye EU-AOC-en ble gjennomført i dag i forbindelse med at flyet er inne til planlagt vedlikehold. De øvrige flyene overføres etter hvert. Med hensyn til Norwegians langdistanseruter til og fra USA, vil amerikanske transportmyndigheter nå behandle selskapets søknad om trafikkrettigheter. Dette er regulert av Open Skies-avtalen mellom USA og EU som innebærer at en operatør fra hver av partene, som fyller vilkårene, skal gis rett til å operere under denne avtalen. Gjennom dagens utstedelse av driftstillatelse og lisens i Irland, tilfredsstiller Norwegian alle kravene i avtalen.  

Konkurrenter og fagforeninger har rettet en rekke usanne beskyldninger både mot Norwegian og mot Irland.  Både EUs transportmyndigheter, irske tilsynsmyndigheter og Norwegian selv har gjentatte ganger tilbakevist dette. Norwegian legger til grunn at søknadsbehandlingen i USA vil være i overensstemmelse med prinsippene i Open Skies-avtalen og at Norwegian vil få de samme rettigheter som tidligere når AOC-en flyttes fra Norge til EU.

Kontakt for pressen:
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

Emner

Kategorier


Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 413 ruter til 128 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 89 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,8 år (per januar 2014). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. I 2013 ble Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Kontakter

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/ Kundehenvendelser: Klikk her for kundeservice eller ring 815 21 815
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom