Gå videre til innhold
Norwegian med høyere enhetsinntekter, bedre punktlighet og lavere klimautslipp i 2019 – 21 prosent økning i enhetsinntektene i desember

Pressemelding -

Norwegian med høyere enhetsinntekter, bedre punktlighet og lavere klimautslipp i 2019 – 21 prosent økning i enhetsinntektene i desember

Norwegians trafikktall for 2019 viser at selskapets strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet er i ferd med å sette seg. Den planlagte kapasitetsreduksjonen og optimaliseringen av rutenettet påvirker tallene positivt. Totalt for 2019 var kapasiteten i form av antall setekilometer 1 prosent høyere enn året før, noe over tidligere indikert null-vekst. Vel 36 millioner passasjerer valgte å reise med Norwegian i 2019.

Totalt for året økte enhetsinntektene med 7 prosent, punktligheten var nær 80 prosent og fyllingsgraden på 86,6 prosent. Takket være selskapets nye flyflåte, store andel direkteflygninger og høye fyllingsgrad, ble klimautslippene redusert med fire prosent til 69 gram CO2 per passasjer.

Også i 2019 fikk Norwegian en rekke internasjonale priser og utmerkelser stemt fram av kundene, blant annet en SkyTrax Awards som “Verdens beste lavpris langdistanseselskap” for femte året på rad.

- Etter kun noen dager som konsernsjef i Norwegian, er det gledelig å kunne legge fram positive trafikktall. De ansatte har gjennom 2019 gjort en formidabel innsats i arbeidet med å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. 

- Gjennom hele året har selskapet redusert kapasiteten i tråd med etterspørselen og jobbet løpende med å sette en rutestruktur som også er tilpasset de store sesongsvingningene i bransjen. Samtidig er utslippene blitt redusert sammenlignet med tidligere år. De neste månedene er det god fart i salget, både blant forretnings- og fritidsreisende. Jeg vil ønske alle nye og trofaste kunder velkommen om bord, fortsetter Schram.

- Jeg ser nå fram til å bli bedre kjent med selskapet og de ansatte, og vil de neste ukene først og fremst prioritere de ansatte gjennom å besøke en rekke av Norwegians kontorer og baser, sier Schram.

Inntektsvekst i desember
Også årets siste måned var preget av betydelig økning i enhetsinntektene og god fyllingsgrad. Enhetsinntektene økte med 21 prosent og fyllingsgraden med 4,9 prosentpoeng til 83,5 prosent. I desember valgte 2 255 109 passasjerer å reise med selskapet. I tråd med hva selskapet tidligere har kommunisert til finansmarkedet, ble også kapasiteten betydelig redusert i desember.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,5 prosent av de planlagte flygningene i desember, hvorav 78,4 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Selskapet har denne måneden redusert CO2-utslippene med 11,3 prosent til 68 gram per passasjerkilometer, til tross for at de nye MAX-flyene er på bakken og at selskapet har vært tvunget til å leie inn eldre fly. Norwegian har en av de mest moderne og drivstoffeffektive flyflåtene i verden med en snittalder på 3,8 år. Selskapet har redusert utslippene per passasjer med hele 30 prosent siden 2008. Hadde kun Norwegians egne fly blitt regnet inn i utslippstallene ville reduksjonen vært enda større denne måneden og for hele året totalt sett.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

Emner


Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube

Pressekontakt

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
Tonje Næss

Tonje Næss

Pressekontakt Pressesjef Norge + 47 40844647
Christer Baardsen

Christer Baardsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 905 40 655
Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Pressekontakt Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Relatert materiale