Gå videre til innhold
Prisvinner Bjørn Langjordet (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
Prisvinner Bjørn Langjordet (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Nyhet -

– Én i kommunen må ta ansvar for enøk-tiltak

Det sier energirådgiver Bjørn Langjordet i Larvik, som er kåret til Årets Varmepumpekommune 2020.

For å sette fart på energieffektivisering i egen bygningsmasse ansatte Larvik kommune egen energirådgiver i 2016.
– Mangel på en ansvarlig tror jeg er mye av grunnen til at mange kommuner ikke har kommet i gang med tiltak, sier Langjordet, som kom fra tilsvarende stilling i Horten kommune. Larvik har også etablert et eget teknisk team og satt fokus på optimal drift. Blant annet er 31 SD-anlegg installert, og en rekke varmepumpeprosjekter skal på plass i løpet av året.

Bytter ut pelletsanlegg
– For å få ned energibruk og kostnader har vi valgt å stenge ned noen pelletsanlegg og installere varmepumpe i stedet, forteller Langjordet. For å få til slike investeringer er det viktig å få et riktig bilde av kostnadene med et pellets.
– Det krever en masse investering, og koster mye å drifte. Jeg får ikke det regnestykket til å gå opp. Vi har heller ikke personell som kan drifte slike anlegg, poengterer Langjordet. Målet er at enøktiltakene i 17 bygg – sykehjem, skoler, barnehager og svømmehaller med totalt areal på 82000 m2 – skal senke energibruken med ca. 34 %.

Solfanger for å lade energibrønner
Larvik kommune har vært opptatt av å ha en realistisk, målrettet og hensiktsmessig klima- og energiplan. Den har gjort det mulig å sette av midler i budsjettene. I løpet av året skal 11 prosjekter med bergvarmepumper ferdigstilles i kommunen, fra 40 kW til 180 kW. Fire av anleggene får varmepumper kombinert med solfangere.
– Det handler egentlig om å redde brønnparker. Vi har hatt flere anlegg hvor brønner og varmepumper er feilberegnet, forteller Langjordet. Disse tre anleggene er fra 2004.
– Varmepumpene har blitt bedre, og brønnene bores mer riktig, mener Langjordet.

EPC-kontrakt et alternativ
Kommunen har likevel gått ut med omtrentlig beskrivelse av antall meter brønn i anbudsdokumenter. 
– Jeg tør ikke overlate ansvaret til pris; vi er avhengige av å få anlegg som kan vare i mange år, understreker Langjordet. Mens slike prosjekter blir ofte overlatt til prosjektledere i kommuner, følger han prosessene tett hele veien.
– Mange kommuner som ikke sitter med kompetanse selv, burde heller valgt EPC-kontrakt.

Håper vi ikke stopper her!
– Larvik kommune viser at det er mulig å få til mye ved å satse systematisk på varmepumper og andre effektiviseringstiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som delte ut prisen under Varmepumpekonferansen tirsdag 10. mars.
– Vi vet at det fortsatt er et stort potensial for energieffektivisering med varmepumper i eksisterende bygg. Det gjelder alle bygningskategorier, poengterer Hagemoen, og viser til en studie fra 2019. Langjordet har mer å ta av i kommunens 240 000 m2 store bygningsmasse.
– Så langt ser det ut til at vi når målene våre. Og jeg har fem-seks bygg til jeg burde få lagt ut i løpet av året, hvis vi får penger. Jeg håper ikke vi stopper her!

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge