Gå videre til innhold
Skisse av det nye tettstedet i Fjerdingby. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS
Skisse av det nye tettstedet i Fjerdingby. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS

Nyhet -

Rælingen er Årets varmepumpekommune

Startet utviklingen av nytt tettsted med å bore 86 energibrønner, og valgte så en utradisjonell prosess.

Rælingen kommune har gjennom flere år jobbet med å redusere energibruk. Gratis energirådgivning til innbyggere og EPC-kontrakter for kommunens bygg er ledd i dette. En større satsing er Energisentral Fjerdingby.
– Dette fremstår som et svært godt og gjennomarbeidet prosjekt, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som hvert år kårer årets varmepumpekommune.
– En veldig fin bekreftelse av prosjektet, synes Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder utvikling i Rælingen kommune.

Først forsyning
Energisentralen skal forsyne varme til Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, et kunstgressanlegg og etter hvert nye bygg. (Se faktaboks).
– Vi skal etablere et nytt tettsted, og tenkte at vi først måtte etablere en stor brønnpark og energisentral som forsyner tettstedet med fornybar varme, forteller Carlsson. Energisentralen henter energi fra en stor energibrønnpark med 86 brønner. 

Tett samarbeid med entreprenør
Selve energisentralen har blitt til gjennom en utradisjonell prosess, ved å legge opp til at entreprenørene kan komme med sin erfaring og kunnskap i prosjektet.
– De sitter på så mye kompetanse om den teknologiske utviklingen at vi er nødt for å få dem inn i prosjektene våre. De er eksperter, ikke vi, understreker Carlsson. Dette er gjort gjennom en ganske tradisjonell totalentreprise med prekvalifisering.

Full effekt- og energidekning
Underveis i prosessen foreslo entreprenør GK Kulde blant annet 100 % effekt- og energidekning. Beregninger viste at dette ville spare kommunen for betydelige summer, og det lot seg gjøre uten store tilleggskostnader. De to varmepumpene bruker det naturlige kuldemediet CO2, som egner seg godt fordi sentralen skal levere varmtvann med ulike temperaturer.

FAKTA: Tettstedsutvikling i Fjerdingby

Rælingen kommune skal sammen med Oxer Eiendom, Rema Norge og JM Norge etablere et attraktivt sentrum for hele kommunen. Området skal preges av et mangfold i aktivitet og tilbud, og målet er å gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Planen er opp mot 600 nye boliger, i tillegg til butikker og nærservicefunksjoner. Rælingen kommune skal også oppføre et nytt bygg med funksjoner rettet mot familier, som bibliotek, kulturlokaler og helsestasjon.

Energisentralen er en viktig del av kommunens utviklingsplan. Den skal i første omgang forsyne de eksisterende byggene Marikollen Ungdomsskole og Marikollhallen så vel som kunstgressbaner med varme, og etter hvert også de nye byggene som skal oppføres.

Rolf Iver Mytting Hagemoen (til venstre) med prisvinnerne fra Rælingen kommune: Eiendomssjef Terje Dalgård, prosjektleder Frida Indrebø Brusethaug og avdelingsleder utvikling Per Hellevik Carlsson.

Emner

Kategorier

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge