Pressemelding -

3,5 millioner til litterære produksjoner

35 forskjellige litterære prosjekter og produksjoner for Den kulturelle skolesekken i videregående skole mottar 3,5 millioner kroner fra Norsk Forfattersentrum.
Kultur- og kirkedepartementet har i 2009 omdisponert nesten ti millioner kroner av spillemidler øremerket Den kulturelle skolesekken i videregående skoler til nye produksjoner og prosjekter. Norsk Forfattersentrum har mottatt 3,5 millioner kroner. Midlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye formidlingsformer for litteratur i videregående skoler.

Prosjektene varierer i form, innhold, størrelse og omfang, men har alle det til felles at de er rettet mot elever i videregående skole.
Blant de som har mottatt støtte finner vi Taran Lysne Bjørnstad med produksjonen DBY (400 000), Litteraturbruket med prosjektet Forfatter og skole ( 450 000), Oppland fylkeskommunes storsatsing Ordets kraft - om Bjørnstjerne Bjørnson (250 000) og en produksjon fra Troms Fylkesbibliotek basert på Nils Aslak Valkeapääs tekster (100 000).

Blant de mindre prosjektene finnes Edy Poppy og Hanne Ramsdals Klipp og lim, en surrealistisk reise (25 000) og Astrid Holtskogs Folkeviser, sagn og eventyr fra Telemark (55 000).

Det er både enkeltpersoner og institusjoner blant de i alt 71 søkerne.

For full oversikt over alle tildelingene se www.litteraturbruket.no , eller kontakt daglig leder i Norsk Forfattersentrum Ingvild C. Herzog, 98 08 08 00 / ingvild@forfattersentrum.no

Emner

  • Litteratur