Pressemelding -

Abra Servicesystem AS og Sigma Eiendomsservice AS fusjonerer med Sodexo AS

Ledelsen i Sodexo i Frankrike og Norge har besluttet å gjennomføre en fusjon av de norske Sodexo-selskapene; Abra Servicesystem AS, Sigma Eiendomsservice AS og Sodexo AS. Med virkning fra 1. juli 2010 er vi ett selskap med navnet Sodexo AS. Samlet vil Sodexo AS ha 740 ansatte i Norge og en omsetning på 550 MNOK.
Fusjonen er en naturlig utvikling etter vår samlokalisering i desember 2008, økt samarbeid og satsning innen FM (Facility Management). At vi blir samlet som én FM-leverandør er en viktig suksessfaktor ift. vår strategi, og i tråd med hva markedet og våre kunder etterspør, samt hva de ansatte ønsker og har godkjent. Sodexo AS vil med dette bli blant Norges ledende leverandører av FM-tjenester; kantiner, renhold, drikke- og vareautomater, kontorstøtte, eiendoms- og vaktmestertjenester og kaffebarer.
Organisering
Dagens organisering vil opprettholdes. Administrerende direktør Lars H. Furu i Sodexo AS er allerede øverste ansvarlige i alle selskapene, og samtlige selskap er eid av Sodexo-konsernet. Felles ledergruppe, stabsfunksjoner, salgsavdeling og organisering i regionene er allerede etablert.
Sodexo globalt har 380 000 ansatte og virksomhet i 80 land. Hver dag berøres 50 millioner mennesker verden over av de tjenestene Sodexo utfører.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Adm. Dir. Lars H. Furu på telefon 900 23 114.
Med vennlig hilsen
Lars H. Furu
Adm. Dir.
Sodexo AS


Sodexo er blant verdens ledende leverandører innen Facility Management med 380 000 ansatte i 80 land, og en omsetning på; ca 120 milliarder norske kroner. I Norge har vi vært etablert siden 1980, og i dag ca 740 ansatte og en omsetning på ca. 550 millioner. Vi tilbyr drift av FM-tjenester som personalrestaurant / kantine, kaffebarer, renhold, drikke- og serveringsautomater, resepsjon/sentralbord, samt en rekke andre interne servicetjenester. Vårt fokus er kundetilpassede løsninger og høy kvalitet. Vår visjon er å bidra til en bedre hverdag for våre kunder.
Les mer på www.sodexo.no
Lenker
http://www.sodexo.no/no

Bilder

Emner

  • Tjeneste, rådgivning, service