Pressemelding -

Acronis Backup & Recovery 10 er sertifisert som Citrix ready

Nyskapende løsning for sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting som forbedrer Citrix´ ADI-løsninger (Application Delivery Infrastructure)

Acronis, en leverandør av rimelig og skalerbar programvare for lagringsadministrasjon og katastrofegjenoppretting kunngjorde i dag under åpningen av Citrix Synergy 2010 at Acronis Backup & Recovery 10 har blitt sertifisert som Citrix Ready™ (Citrix-klar). Citrix Ready-programmet hjelper kunder med å identifisere tredjepartsløsningene som skaper størst merverdi blant Citrix Delivery Center-løsningene. Acronis Backup & Recovery 10 har fullført en sertifiseringsprosess for å sikre kompatibilitet med Citrix ® XenServer™.

Citrix Ready-programmet gjør det enkelt for kundene å identifisere komplementære produkter og løsninger som kan forbedre Citrix-produkter, for eksempel XenServer. Kundene kan være trygge på at Acronis Backup & Recovery 10 har bestått en rekke Citrix-tester, og at løsningen fungerer med XenServer.

Acronis Backup & Recovery 10 tilbyr kraftige sentraliserte administrasjonsverktøy for alle XenServers sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsaktiviteter. Programvaren muliggjør og automatiserer prosesser for sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting for et ubegrenset antall virtuelle maskiner på en fysisk server.

Citrix Ready-produkter er omtalt i en elektronisk katalog på www.citrixready.com og bærer Citrix Ready-logoen.

"Citrix Ready øker Acronis´ synlighet overfor Citrix-kunder og -kanaler dramatisk. Samtidig demonstrerer den klart vårt engasjement for å tilby løsninger som skaper merverdi for Citrix-produkter, uttalte Ismail Azeri,Vice President for Business and Corporate Development.

# # #

Om Acronis
Acronis Inc. er en ledende leverandør av løsninger for fysisk og ekstern sikkerhetskopiering, katastrofegjenoppretting og sikkerhet. Selskapets patenterte teknologi for diskspeiling og -administrasjon lar bedrifter og privatpersoner beskytte digitale verdier i fysiske og virtuelle miljøer. Acronis´ programvare for sikkerhetskopiering, serverkonsolidering og virtualiseringsmigrasjon lar brukerne beskytte digital informasjon, opprettholde forretningskontinuitet og redusere nedetid. Acronis-programvaren selges i mer enn 180 land og finnes på 13 språk. På www.acronis.com finner du mer informasjon. Følg Acronis på Twitter: http://twitter.com/acronis. Acronis®, Acronis Backup and Recovery™og Acronis-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for Acronis Inc. i USA og/eller andre land.

Om Citrix Ready
Citrix Ready identifiserer anbefalte løsninger som forbedrer Citrix Delivery Center-infrastrukturen. Alle produktene som er inkludert i Citrix Ready har bestått sertifiseringen, og kunden kan dermed stole på at det er kompatibilitet mellom løsningene. Ved hjelp av bransjeledende allianser og partnerøkosystemet demonstrerer Citrix Ready utvalgte pålitelige løsninger som er utviklet for å møte en rekke forretningsbehov. Gjennom den elektroniske katalogen og Citrix Ready-sertifiseringsprogrammet kan du lett finne og bygge en pålitelig infrastruktur. Ikke bare demonstrerer Citrix Ready den gjeldende gjensidige produktkompatibilitet, men gjennom fortsatte relasjoner sikrer det også fremtidig interoperabilitet. På www.citrixready.com kan du finner mer informasjon.

Citrix®, Citrix Ready™ og XenServer™ er varemerker for Citrix Systems, Inc. og/eller en eller flere av dets datterselskaper, og kan være registrert i U.S. Patent and Trademark Office samt i andre land. Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.
http://www.acronis.com Pressekontakt
Andreas Wadensten
0709-779090
E-mail

Emner

  • Data, telekom, IT