Pressemelding -

Bruk skandinavisk!

Norden vil styrke den skandinaviske språkforståelse i Norge og lanserer holdningskampanjen "Bruk skandinavisk!". Kampanjen skal vise verdien av, og mulighetene som ligger i, vårt skandinaviske språkfellesskap. Torsdag 27. mai arrangeres seminaret "Bruk skandinavisk!" i Litteraturhuset i Oslo.
Foreningen Norden lanserer høsten 2010 en holdningskampanje for å vise verdien av det skandinaviske språkfellesskapet. Foreningen Norden ønsker at kampanjen skal skape en positiv holding til skandinaviske språk blant unge, og bidra til å naturliggjøre det å lese og høre dansk og svensk.

Seminardeltakerne inviteres til å komme med innspill og ideer til utformingen av kampanjen.
- Vi ønsker å gjøre svensk og dansk litteratur, kultur, tekst og digitale medier mer tilgjengelig for unge i Norge, forteller prosjektleder Heidi Lønne Grønseth . – Vi håper kampanjen vil bidra til å naturliggjøre bruken av dansk og svensk i så vel utdannings- og formidlingssammenheng som på fritiden, sier hun.

Seminaret gratis og åpent for alle.

Seminarprogrammet
De nordiske ambassadørene i Norge forteller om hva som gjøres i de øvrige nordiske land for å styrke den skandinaviske språkforståelsen.
Direktør i språkrådet, Sylfest Lomheim, orienterer om situasjonen i Norge.
Den danske forfatteren Lene Kaaberbøl om det magiske Norden
Filmvisning: Lag din egen kampanjefilm!
Paneldiskusjon med forfatteren Lene Kaaberbøl , nordisk språkkoordinator Bodil Aurstad , administrerende direktør i Opinion Ola Gaute Aas Askheim og professor Arne Torp . Konferansier er Petter Schjerven .

Bakgrunn
Undersøkelser viser at unge i dag er dårligere til å forstå dansk og svensk enn tidligere generasjoner (INS 2005). Foreningen Norden mener de dermed står de i fare for å miste tilgangen til store deler av sin egen kultur, og forutseningen for deltakelse i det nordiske kultur- og samfunnslivet.

”Bruk skandinavisk” retter seg mot unge mellom 15 – 30 år i videregående skoler, høgskoler, universitet og bibliotek. Kampanjens nettside www.brukskandinavisk.no lanseres i august 2010.

Kampanjen vil inngå som en del av Foreningen Nordens helhetlige satsing for å fremme den skandinaviske språkforståelsen i det norske samfunnet.

Invitasjon til seminaret: www.norden.no

Kontakpersoner:
Prosjektleder, Heidi Lønne Grønseth, 959 64 760
Kst. generalsekretær, Espen Stedje, 959 91 745
Organisasjonsrådgiver, Rune Carlsson, 22 51 67 60

Emner

  • Kunst, kultur, underholdning