Pressemelding -

Byrålederskifte i Dinamo Reklame

Anders von Krogh (43) har overtatt som byråleder i Dinamo Reklame. Tom Søgård, som har ledet byrå til nå skal jobbe med strategiske prosjekter og forretningsutvikling mot det digitale markedet. Både Anders og Tom inngår i selskapets ledergruppe Anders von Krogh, er siviløkonom av utdannelse og har jobbet som kundeansvarlig og rådgiver på noen av Dinamos største kunder. Han har vært i konsulent- og reklamebransjen de siste 10 årene, og siden 2002 i Dinamo.

Økt fokus på integrert reklame og digitalisering
- Vi er det eneste norske byrået som har markert oss i integrated-kategorien av internasjonale kåringer som Eurobest, Cannes og åpen nordisk klasse på Gulltaggen. Viktigheten av sterkt integrerte løsninger øker i takt med at grensene mellom kanaler og disipliner viskes ut. Fokuset på integrerte kampanjer med digital forankring er noe jeg ønsker å forsterke ytterligere, og effektene av årets kampanjer for blant annet Telenor på barns bruk av nettet, der folks holdningsendring er det høyeste Telenor har målt, Staples navneskifte og Visit Denmark i samarbeid med Legoland viser at dette er veien å gå, sier Anders von Krogh.  
– Anders har over 10 års erfaring med digital reklame som kundeansvarlig og rådgiver for oppdragsgivere som Telenor, NSB og Posten. Vi er veldig trygge på at Anders er rett mann til å ta Dinamo Reklame videre, sier John Arne Medalen, administrerende direktør i Dinamo AS.

En mann for fremtiden
Tidligere leder av Dinamo Reklame, Tom Søgård, tar med seg sin erfaring og kompetanse for å ytterligere forretningsutvikle det digitale markedet, som er ett av områdene kommunikasjonshuset skal styrke seg på. I tillegg til dette skal han jobbe på strategisk nivå med ytterligere utvikling av nye satsningsområder for Dinamo.
– Vi ser frem til å utnytte Toms kapasitet og kompetanse på tvers av fagområdene, med tydelig fokus på vekst og utvikling, noe som vil styrke Dinamo strategisk for fremtiden. Han har ledet Dinamo reklame på en god måte gjennom noen intense og spennende år. Han har levd med nødvendig effektivisering og pågående kvalitetsforbedringer så å si kontinuerlig. Utfordringene har han møtt med innsatsvilje og nytenking, og byrået har mange seire både kreativt og økonomisk under hans ledelse, sier John Arne Medalen.For ytterligere informasjon:
John Arne Medalen, administrerende direktør Dinamo AS, John.Medalen@Dinamo.no eller mob 950 960 00


Dinamo, som består av seks forretningsenheter, er et av Norges største kommunikasjonshus, og omsetter for rundt 250 millioner kroner. Selskapet er eid av norske investorer og ansatte og ble stiftet 24 juni 1997 kl 13. Dinamo holder hus på Lagåsen i Bærum

Emner

  • Tjeneste, rådgivning, service