Pressemelding -

egetæpper med oppkjøp i bransjen


Per 1. Mai 2010 overtar egetæpper a/s 51 % av Bentzon Carpets ApS, som er kjent for sine eksklusive flatvevde tepper. Det er en av bransjens mest veldrevne bedrifter og et godt sidestykke til egetæpper.

Bentzon Carpets, som ligger i Røjle ved Middelfart, ble etablert i 1976 og produserer flatvevde tepper til prosjekt- og boligmarkedet. ”Bentzon og egetæpper har helt siden 2001 samarbeidet nært om utvikling og produksjon av flatvevde tepper, som nyter stor popularitet i en rekke europeiske land”, forteller administrerende direktør Svend Aage Færch Nielsen i egetæpper. ”Overtakelsen er derfor et naturlig skritt som vil danne grunnlag for et enda nærere samarbeid i fremtiden. Bentzon Carpets disponerer en teknologisk plattform som utgjør et supplement til egetæppers avanserte teknologi, og vi forventer at det vil skape gode synergieffekter i begge bedrifter”.

Investeringen må også betraktes som starten på et generasjonsskifte i Bentzon Carpets, som egetæpper dermed blir en aktiv del av. Imidlertid er det viktig å understreke at Bentzon Carpets fortsetter med de tre nåværende direktørene Hans Bentzon, John Bentzon og Tage Bajlum ved roret. ”Hensikten med overtakelsen er ikke at Bentzon Carpets skal støpes i samme form som egetæpper. Bentzon er en selvstendig bedrift med 30 dyktige og kompetente medarbeidere og sin egen bedriftskultur. Det ønsker vi at den også skal være i fremtiden”, forklarer Svend Aage Færch Nielsen. Bentzon Carpets fortsetter derfor som selvstendig selskap med fokus på de produkter, markeder og kunder som gjennom de siste ni årene har utgjort selskapets forretningsgrunnlag.

Det er en velfungerende bedrift egetæpper går inn i, noe som påvirker forventningene til fremtiden. ”Vi tror at overtakelsen vil styrke både Bentzon Carpets og egetæpper. Bentzon Carpets får nå mulighet til å dra nytte av egetæppers mange fasiliteter og brede kompetanse, og egetæpper får et bredere forretningsgrunnlag”, forteller Svend Aage Færch Nielsen.

Planen er at egetæpper skal overta de resterende 49 % av andelene i bedriften innen 1. Mai 2020. Dermed vil egetæpper, som er blant Europas ledende teppeprodusenter, bestå av fire danske fabrikker i henholdsvis Herning, Gram, Vejle og Røjle. Noe som lokker frem smilet hos egetæppers administrerende direktør. ”Vi gleder oss utrolig over denne utviklingen samt til å gå fremtiden i møte sammen med Bentzon Carpets”.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med overtakelsen kan rettes til direktørene John Vestergaard eller Svend Aage Færch Nielsen på telefon +45 97 11 88 11. Andre spørsmål kan rettes til kommunikasjonsmedarbeider Dorthe Aaboe Kallestrup på telefon +45 97 11 74 57. E-post dak@ege.dk

Emner

  • Økonomi, finans