Pressemelding -

Fullskalaproduksjon av nanofiber fra trær

Nanofiber fra cellulosemasse har nå blitt produsert i industriell skala. Produksjonen var på hele 1,5 tonn per døgn.

Materialet omtales også som nanocellulose eller mikrofibrillert cellulose (MFC), og er på grunn av sine spesielle egenskaper – deriblant høy styrke og evne til å danne filmer – av stor interesse blant annet som erstatning for petroleumsbaserte produkter. Det er forskere fra Papir- og fiberinstituttet (PFI) i Norge sammen med Södra Cell, Norske Skog og SPX Flow Technology i Danmark som har gjennomført forsøkene.

Det har lenge vært stor interesse for nanofiber fra cellulose på grunn av en rekke potensielle anvendelsesområder – for eksempel som erstatning for plast, i komposittmaterialer, i papir og emballasje – og det faktum at materialet kommer fra en fornybar ressurs, er biokompatibelt og nedbrytbart. Et viktig hinder for kommersiell utnyttelse har vært at produksjonsprosessen har vært for energikrevende, komplisert og vanskelig å oppskalere.

Nå er det for første gang demonstrert at det er mulig å produsere materialet i industriell skala og til en pris som gjør det interessant for bruk i bulkprodukter som papir, emballasje eller maling. Produksjonen foregikk ved et lavt energiforbruk, 1600 kWh/tonn, og uten andre fordyrende produksjonstrinn. Dette er på linje med det som brukes for å framstille fiber til avispapirproduksjon, og legger dermed grunnlaget for anvendelser både til nisjeprodukter i småvolum og produkter hvor store volum er nødvendig.

Med dette er et viktig hinder for kommersiell utnyttelse av nanocellulose borte, men fremdeles gjenstår forskning for å oppnå optimal og stabil produksjonsprosess. Det er omfattende forskning på produksjon og anvendelser av dette materialet flere steder i verden, og det forventes at det vil være å finne i mange produkter innen få år.

Nettside Papir- og fiberinstituttet (PFI):  www.pfi.no

Kontakt:

Philip Reme, direktør, Papir og fiberinstituttet, 922 46 537; philip.reme@pfi.no

Kristin Syverud, seniorforsker, Papir og fiberinstituttet, 9590 3740; kristin.syverud@pfi.no

Emner

  • Industri, produksjon