Pressemelding -

IFS lanserer ny løsning for dokumenthåndtering

IFS lanserer en dokumentløsning som skal hjelpe kundene håndtere informasjon mer effektivt. Løsningen er utviklet i samarbeid med et antall kunder og innebærer blant annet forbedret navigering og visualisering, økt dokumentsikkerhet og kontroll samt fullstendig integrasjon med alle Microsoft Office program.

Mange virksomheter ser etter tiltak som gir nye konkurransefordeler. Mer effektiv administrasjon av selskaps- og prosjektinformasjon inngår gjerne i dette. IFS’ nye løsning for dokumenthåndtering er således utformet for å bidra til enklere prosesser samt minske administrasjonen omkring administrasjon av store prosjekt.

Når dokument knyttet til kunde- leverandør- og konsulentinformasjon kan lagres i ett, sentralt forretningssystem, oppnås fullstendig oversikt raskere og medarbeiderproduktiviteten økes tilsvarende. Dette fordi tiden det tar å finne rett dokument til rett tid reduseres vesentlig.

Norske PMC Servi, en ledende produsent av hydrauliska system, er en av de første kundene som har implementert IFS’ nye dokumentløsning.

– Vi forholder oss daglig til en stor mengde kunder og leverandører og det er svært viktig at vårt dokumentsystem kan håndtere både innskjekking av informasjon i forbindelse med hvert prosjekt og samtidig minske den tid som kreves for å finne igjen informasjonen, sier Torgeir Lindtveit, Logistikksjef i PMC Servi. Resultatet er bedre oversikt og kontroll, ettersom våre ansatte enkelt kan hente de sist oppdaterte dokumenter og på den måten raskere respondere på behov hos kunder og leverandører.

IFS’ løsning for dokumenthåndtering, IFS Document Management, gir forbedret visualisering av dokument og håndterer administrative oppgaver dynamisk, slik at brukerne kun ser dokumenter som er relevante utfra deres aktuelle arbeidsoppgaver. Irrelevante data sorteres automatisk bort fra dokumentportalen, slik at brukeren kan finne riktig dokument i løpet av sekunder. For første gang kan kundene også dra nytte av at løsningen er helt integrert med alle Microsoft Office program. Dette bidrar til at også uerfarne brukere av forretningssystemet kan utnytte de muligheter dette gir ved å arbeide i det program som de foretrekker – og med et enkelt museklikk sjekke inn dokument fra MS Office til forretningssystemet.

Løsningen gir også mulighet for å øke prosjektbasert dokumentsikkerhet . Mange virksomheter lagrer idag interne-, kunde-, konsulent- og leverandørdokument i delte nettverk som mangler gode sikkerhetsrutiner. En ekstra sikkerhetskontroll i IFS Document Management kontrollerer hvilken tilgang både interne og eksterne prosjektkonsulenter har til dokumenter i systemet. All data kan tilsluttes prosjektstrukturen, virksomhetsmål eller en konfigurerbar mappestruktur med versjonshåndtering, sikkerhetskopier og –prosesser samt fullstendig dokumenthåndteringsfunksjonalitet.

– Vi opplever at stadig flere virksomheter innfører tiltak for å rasjonalisere administrative prosesser for å kunne frigjøre verdifulle ressurser og oppnå økt effektivitet. Vi er fast besluttet på å utvikle og forbedre forretningssystemet i linje med de krav våre kunder har, for således å bidra til forenkling, effektivitet og økt konkurransekraft, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS AB.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com
Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com.

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Emner

  • Tjeneste, rådgivning, service