Pressemelding -

LO-leder Roar Flåthen 60 år

Fredag 15. januar fyller LO-leder Roar Flåthen 60 år. LO markerer dagen med en mottakelse for inviterte gjester i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1.

Flåthen ble født i 1950 på Kongsberg, hvor han fortsatt bor. Han har bakgrunn som mekaniker ved Kongsberg Våpenfabrikk, hvor han i mange år var klubbleder i en av landets største fagforeninger - en periode han framhever som viktig for å forme både holdninger og engasjement. Han har også vært forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall avd. 95, distriktssekretær i Fellesforbundet, Buskerud, hovedkasserer i Fellesforbundet og 1. nestleder i LO fra 2001. Flåthen tok over som leder i 2007, og ble gjenvalgt for en fireårsperiode på LO-kongressen i mai i fjor.

 

Flåthen opptatt av å utvikle LO, styrke organisasjonens makt og innflytelse og oppnå resultater for medlemmene. Som leder legger han vekt på åpenhet og inkludering.

 

På 60-årsdagen kan LO-lederen se tilbake på et aktivt og spennende år. I desember kåret Dagbladet ham til den i landet med mest organisasjonsmakt, mens VG plasserte ham som den femte mektigste i Norge.

 

Flåthen leder en organisasjon i framgang. I motsetning til mange andre fagbevegelser i Europa, har LO økt medlemstallet de siste årene (til ca 865.000 medlemmer). I fjor høst offentliggjorde Aftenposten Synovates undersøkelse ”Profil norske etater og institusjoner” som viste at LO er den organisasjonen med størst prosentvis framgang. Over halvparten av alle nordmenn liker LO svært godt, og organisasjonen belønnes for samfunnsansvar, gjennomslagsevne, informasjon og reklame, og økonomi.

 

Siden 2007 kan Flåthen se tilbake på gjennomslag i mange viktige saker. I hovedoppgjøret i 2008 ble framtidas avtalefestede pensjon sikret, og i samme oppgjør ble det tatt et skikkelig løft for de lavtlønte. Høsten 2007 satte LO for alvor klima på dagsorden, og siden har Flåthen vært en pådriver for å bekjempe klimaendringene. Innsatsen har blitt lagt merke til både her hjemme og i internasjonal fagbevegelse. I fjor var han vert for en stor nordisk klimakonferanse i Oslo, hvor både Gro Harlem Brundtland og president Obamas administrasjon var representert, og han var tilstede på klimatoppmøtet i København.

 

I tillegg til å ha et stort engasjement i klimakampen og nasjonale saker, er Flåthen også aktiv i internasjonal fagbevegelse. Han er blant annet styremedlem i Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS), Nordens faglige samorganisasjon (NFS) og en del av ordførergruppen i Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK). I oktober ble han hedret av vietnamesisk LO med utmerkelsen ”støtte til bygging av fagforening”.

 

I forkant av kongressen og stortingsvalgkampen i fjor, gjennomførte LO Norges største politiske medlemsdebatt. Over 26.000 medlemmer ga Flåthen og de øvrige i LO-ledelsen over 67.000 råd og forslag. I valgkampen reiste Flåthen landet rundt og besøkte virksomheter med til sammen over flere tusen medlemmer.

 

Jubilanten er imidlertid mer opptatt av å se framover. Han nevner ny kampen mot økt arbeidsledighet, IA-avtale, likelønn, tjenestepensjon, etter- og videreutdanning, rekruttering til helse- og omsorgssektoren, integrering og klima som eksempler på viktige saker i 2010.

 

Les mer om jubilanten hos Frifagbevegelse:

 

http://www.frifagbevegelse.no/norge/fagfolk/article4803665.ece

 

 

Se Flåthens CV:

 

http://www.lo.no/u/Om-LO/Organisasjonen-LO1/LOs-ledelse1/Roar-Flathen/

Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside:

Emner

  • Livsstil, mote, fritid