Pressemelding -

Reduserer driftsbudsjettet med inntil 119 millioner kroner og 120 årsverk

Hovedstyret i Innovasjon Norge har i dag vedtatt at driftsbudsjettet for neste år skal reduseres med inntil 119 millioner kroner. Det betyr at virksomheten må reduseres på flere vesentlige områder, og at bemanningen må ned. Både kontorene i Norge og i utlandet blir berørt av budsjettreduksjonen som Innovasjon Norge får med statsbudsjettet for 2011.

- Innovasjon Norge har vist seg som en fleksibel organisasjon som håndterte finanskrisen på en svært handlekraftig og effektiv måte, sier styreleder Reidar Sandal. – Reduksjonen i budsjettet for 2011 er langt større enn veksten organisasjonen fikk under finanskrisen. Det er viktig å sørge for at reduksjonen gir kundene minst mulig ulempe og at vi klarer å ta vare på mest mulig av kompetansen i virksomheten.

Styreleder Reidar Sandal sier innsparingen må tas i form av direkte reduksjoner, effektivisering og smartere måter å jobbe på, og med noen investeringer som gir besparelser over tid. Blant annet kommer enda mer av tilbudet til å være tilgjengelig i form av selvbetjening over internett. I tillegg må Innovasjon Norge se om det er mulig å ta betalt for flere av tjenestene sine.

- Dette gir betydelige følger for hvordan vi skal utføre våre oppdrag framover, sier administrerende direktør Gunn Ovesen. – Samtidig gir det oss en anledning til å effektivisere og tenke nytt rundt hvordan vi løser oppgavene, sier hun.

I løpet av januar blir det avgjort hvor de konkrete reduksjonene i bemanning kommer. Det er allerede klart at alle områder av virksomheten vil merke reduksjonene. Endringene får også følger for hvilke oppgaver Innovasjon Norge kan prioritere.

Kontaktperson(er):

Kommunikasjonsdirektør - Kjetil Svorkmo Bergmann Telefon:908 20 918 Mobil:
E-post:Kjetil.Svorkmo.Bergmann@innovasjonnorge.no

Emner

  • Økonomi, finans