Pressemelding -

TrønderEnergi kjøper Trondheim Energi Nett

TrønderEnergi og Statkraft-eide Trondheim Energi har sluttført forhandlingene om en overtakelse av Trondheim Energi Nett . Avtalen innebærer at
TrønderEnergi kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet for NOK ca 900 millioner kroner.

Aksjekjøpsavtalen signeres i Trondheim i dag.

Overtakelsen skjer tidligst 15. juni 2010, og forutsetter Konkurransetilsynets godkjenning.

Trondheim Energi Nett har enerett på distribusjon av elektrisk kraft i Trondheim og Klæbu kommuner, og er et av Norges største nettselskap med 95.000 kunder. Nettselskapet har som målsetting å tilby sikker og effektiv distribusjon av elektrisk kraft, noe som har ført til at selskapet kan operere med noen av landets laveste nettleiepriser.

Trondheim Energi Nett AS vil bli fusjonert med TrønderEnergi Nett AS etter at alle formalia etter
oppkjøpet er på plass. Det fusjonerte selskapet skal ledes av Snorre Friden Furberg, som i dag er
administrerende direktør i Trondheim Energi Nett AS.

-Vi er svært fornøyd med avtalen med TrønderEnergi. Den sikrer en god industriell utvikling for
nettvirksomheten i fylket, samtidig som våre ansatte er vel ivaretatt, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

-Fusjonen vil bidra positivt til utviklingen av et av TrønderEnergis kjerneområder,og den vil være et godt grunnlag for videre prosesser med utjevning av nettleie i Trøndelag, sier konsernsjef Rune Malmo i TrønderEnergi.

TrønderEnergi vil etter fusjonen få ca. 450 ansatte og en omsetning på ca. 1,5 milliarder kroner.


For nærmere opplysninger:
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad, TrønderEnergi
AS, mob. 91399657
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, Statkraft, mob.
90186310


Trondheim, 20. mai 2010.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef

Source: Millistream

Emner

  • Oppkjøp, fusjoner