1 av 5 konvensjonelle bønder har vurdert økologisk omlegging. Det viser en undersøkelse Landbrukets Økoløft har fått gjennomført.

Pressemeldinger   •   jun 27, 2019 11:40 CEST

​AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbrukets Økoløft utført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske bønder. Undersøkelsen viser blant annet at holdninger til økologisk landbruk er blitt bedre, og at økologisk landbruk er viktig som en spydspiss for hele det norske landbruket.

Grøntsatsning må komme øko-produsentene til gode

Pressemeldinger   •   jun 14, 2019 10:39 CEST

Satsning på grøntsektoren er et konkret resultat av året jordbruksoppgjør. Dette skal bidra til å øke andelen norsk-produsert frukt og grønt i Norge. Økologisk Norge er opptatt av at satsningen kommer økologiske produsenter til gode.

Bare Barnemat?

Pressemeldinger   •   jun 04, 2019 13:55 CEST

Hvordan vet vi at maten vi serverer barna er trygg og sunn? Er ferdigmaten ok, eller bør vi lage all barnemat selv? Og hvordan få barna til å elske brokkoli? Det er ikke bare barnemat for småbarnsforeldre å navigere i rett og galt for minstemann. Dette retter Ren Mat søkelyset på i årets sommerutgave.

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Pressemeldinger   •   mai 29, 2019 10:01 CEST

Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. - 22. januar 2020. Hold av datoene! − Øko 2020 blir en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ei, sier Kjersti Berge, fagkoordinator økologisk i NLR og leder av hovedkomiteen for Øko 2020.

​Staten innfrir ikke egne mål

Pressemeldinger   •   mai 09, 2019 17:17 CEST

Med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil ikke staten klare å innfri egen målsetning om å dekke den økte etterspørselen med norsk økologisk produksjon. De framsnakker ikke denne markedsmuligheten og prioriterer ikke arbeidet med å bygge sterke verdikjeder.

Våryre melkekyr slippes på beite

Pressemeldinger   •   mai 08, 2019 13:01 CEST

Kom på kuslipp på Skjetlein vgs utenfor Trondheim på lørdag og se hoppende glade kuer bli sluppet ut på beite!

NBS og NB (faglagene) vil satse på økologisk landbruk

Pressemeldinger   •   mai 02, 2019 09:27 CEST

Økologisk Norge er glad for at faglagene i sitt krav til årets jordbruksoppgjør vil satse på økt selvforsyning av økologiske mat og fôr. De fremhever også driftsformens viktige spydspissrolle i miljø og klimaarbeidet.

Korn, frukt, bær, grønnsaker, potet, honning og økologisk er produksjonene med størst markedspotensial, og må prioriteres i årets oppgjør, konkluderer jordbrukets forhandlingsutvalg i sitt krav til jordbruksforhandlingene 2019. Jordbrukets forhandlingsutvalg har med det tatt viktige steg for å innfri kravene økologisk Norge fremmet i forkant av forhandlingene. Totalrammen har økt, økte tilskudd til økologisk korn og potet, sterkere stimulans til økt bruk av utmarksbeite samt storsatsing på frukt og grønt. Det er fortsatt langt fram til vårt primære krav, men dette er mange steg i riktig retning.

Viktig rolle

For å understreke økosatsingen påpeker jordbrukets forhandlingsutvalg følgende: økologisk jordbruk har en viktig rolle som spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Det gjelder både tekniske og biologiske hjelpemidler som eksemplene ugrasharv og snylteveps. Like viktig er økologisk landbruks hovedintensjon om å drive landbruk mest mulig i samspill med naturen uten tilførte driftsmidler som handelsgjødsel og plantevernmidler

Viktig frukt og grønt satsing

Faglagene har i årets forhandlinger gjennom til tiltaket Grønn innovasjon og vekst tatt konkrete og reelle grep for å øke produksjon og avsetning på norskprodusert frukt og grønnsaker. Denne satsingen vil også gagne økologisk frukt og grøntproduksjon. Markeds og produksjonspotensialet er betydelig. Økologisk Norge vil denne sammenhengen påpeke det store potensialet som ligger i samarbeidet mellom økologisk husdyr og planteprodusenter.

En sterk verdikjede er nødvendig her og i andre produksjoner. De gir et viktig signal når de målretter økologiske utviklingsmidler til å utvikle sterke verdikjeder. Det er prisverdig at faglagene nok en gang understreker behovet for at det offentlige også tar et ansvar for innkjøp av norskproduserte økoprodukter.

Prioriter grovfôr og utmarksbeite

For å utnytte arealene bedre og ivareta biologisk mangfold, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det er viktig å satse på økt bruk av beiteressursene i innmark og utmark. Utmarksbeite prioriteres gjennom styrking av satsene for både småfe og storfe. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må gis stimulans til økt bruk av grovfôrressurser. Distrikts- og strukturprofilen i tilskuddsordningene må styrkes for å sikre produksjon tilpasset arealgrunnlaget på det enkelte bruk. Dette mener Økologisk Norge er viktige og nødvendige tiltak for å sikre en reell selvforsyning også i økologisk produksjon.

Betimelig refs

Jordbrukets forhandlingsutvalg beklager at Økologiprogrammet ikke foreligger slik Stortinget vedtok i desember. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan derfor heller ikke legge dette til grunn for en samlet satsning på økt virkemiddelbruk for økologisk landbruk i årets jordbruksforhandlinger. Økologisk Norge synes i likhet med faglagene at det er betimelig å påpeke at dette arbeidet har tatt alt for lang tid.

For ytterligere kommentarer og spørsmål. Ta kontakt med undertegnede eller styreleder Jostein Trøite (97126324)

Vennlig hilsen

Børre Solberg

Daglig leder - Telefon: 412 19 505

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Økologisk Norge er glad for at faglagene i sitt krav til årets jordbruksoppgjør vil satse på økt selvforsyning av økologiske mat og fôr. De fremhever også driftsformens viktige spydspissrolle i miljø og klimaarbeidet. Jordbrukets forhandlingsutvalg har med det tatt viktige steg for å innfri kravene økologisk Norge fremmet i forkant av forhandlingene.

Les mer »

​Ja til flere småskala økologiske grønnsaksdyrkere

Pressemeldinger   •   apr 11, 2019 15:23 CEST

Plassene ble revet bort da svensk markedshageguru kom på norsk turne for å lære bort småskala grønnsaksproduksjon. Aner vi en bølge av markedshage-gartnere? Det finnes store muligheter i den økologiske småskala grønnsaksdyrkingen. Det kommer nå flere metoder som gjør arbeidet effektivt samtidig som etterspørselen på lokale og økologiske grønnsaker øker hele tiden.

Årets Meitemark 2019: Dag Jørund Lønning

Pressemeldinger   •   apr 05, 2019 19:26 CEST

Økologisk Norges hederspris Årets Meitemark ble delt ut i kveld og gikk til Dag Jørund Lønning – forfatter, inspirator og forkjemper for jordliv og regenerativt landbruk. – Dag Jørund Lønning har gjennom sine bøker nådd fram til mange med sitt budskap. Han inspirerer, opplyser og provoserer fram et engasjement for å bevare fruktbar jord, uttaler Jostein Trøite, styreleder i Økologisk Norge.

​Økosalget går opp

Pressemeldinger   •   apr 04, 2019 16:03 CEST

Salget av økologisk mat fortsatte å vokse i fjor. Et unntak er frukt og grønt. – Her har mellomleddet et åpenbart forbedringspotensial, påpeker daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge. I dag la Landbruksdirektoratet fram sin rapport med tallene for produksjon og omsetning for fjoråret. En ser også en sterk økning i økologisk karensareal på 40 prosent.

Om Økologisk Norge

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for forbrukere, bønder og bedrifter med interesse for økologisk landbruk, mat og andre produkter, miljø og helse. Vi har aktive medlemmer over hele landet.
Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Adresse

  • Økologisk Norge
  • Engebrets vei 3
  • 0275 Oslo
  • Norge