Gå videre til innhold
Foto: Hanne Marit Tobiassen
Foto: Hanne Marit Tobiassen

Pressemelding -

DestLab Alliance – nytt europeisk samarbeid innen reiseliv

En ny gruppering av konsulenter starter DestLab Alliance, med mål om å utvikle svensk, norsk og europeisk turistnæring.

Det nye samarbeidet bygger på ideen og behovet for å utvikle europeiske aktører og destinasjoner innen turistindustrien. Besøksnæringen har i løpet av flere tiår vært en sterk drivkraft for utviklingen av samfunn og destinasjoner, og kommer fremdeles til å ha en betydningsfull rolle for denne utviklingen i fremtiden.

Norske Nordest AS, med god innsikt i det norske markedet, og lang erfaring fra Visit Sweden, er en av initiativtakerne bak alliansen. Ved å danne en allianse, kan destinasjoner, foretak og konsulenter lettere kobles sammen mellom landene, slik at det kan oppnås et bredere og dypere grep om de potensialer som finnes og kan utvikles. Dette ser Nordest verdi i, spesielt i tiden fremover.

De neste ti årene kommer til å innebære store forandringer når det kommer til besøkendes behov, oppførsel og etterspørsel. Det vil være nødvendig at målgrupper analyseres oftere og at markedet segmenteres enda dypere, for å oppnå oppmerksomhet og økt effektivitet. DestLab Alliance ser at det både på kort og lang sikt finnes gode muligheter for destinasjoner og foretak å spisse tilbudet sitt og å skape økt attraksjonsverdi. Foruten et oppdatert tilbud kreves en mer målrettet markedsføring og kommunikasjon av destinasjonene.

I det korte perspektivet kommer mange destinasjoner til å måtte omstille og innhente seg etter epidemien - for å sikre en god økonomisk utvikling. DestLab Alliance vil jobbe for å løfte kundenes tilbud og høyne destinasjonenes attraksjonsverdi, og effektivt markedsføre og kommunisere til utvalgte målgrupper på respektive markeder.

DestLab Alliance består til dags dato av konsulenter fra firmaene Svensk Destinationsutveckling, Nordest, Gate2marketing og Gateway South, som alle har lang fartstid i besøksnæringen.

Tord Carmlöf (Daglig leder i Svensk Destinationsutveckling – SveDest) Sverige

Vår ambisjon med alliansen er å være den best rangerte konsulentorganisasjonen i Europa, som hjelper reiselivsindustrien med å oppnå forandring og utvikling. For å oppnå vår posisjon, streber vi etter å koble flere kompetente mennesker og selskaper fra hele Europa til alliansen.

Thomas Johansson (Daglig leder i Nordest) Norge

- Gjennom alliansen har vi mulighet til å utvikle våre kunders strategier og forankre disse i konkrete markeds- og kommunikasjonsaktiviteter. Med DestLab Alliance har vi forutsetninger for å koble sammen strategier med kommunikasjonsinnsatser over hele Europa, et tilbud som er unikt på markedet.

Sophie Nyström (Daglig leder i Gate2Marketing) Holland

- Vi er glade for å kunne være en del av DestLab Alliance og å kunne bidra med vår spisskompetanse innenfor markedskommunikasjon for destinasjoner. Vi jobber allerede med mange kunder fra flere europeiske land og ser frem til nye og interessante kunder, som vi kan hjelpe til fremgang.

Johan Cavallini (Daglig leder i Gateway South) Spania, Italia og Frankrike 

Gjennom DestLab Alliance får vi muligheten til å øke vår kundebase med et bredt og fleksibelt tilbud. Vi ser frem til å medvirke til utviklingen av alliansens totale tjenestetilbud via våre team, som alle har lang og bred erfaring som kan hjelpe mange reiselivsaktører og destinasjoner, i både Sverige, Norge og Europa.

Mer om DestLab Alliance finner du på www.destlab.com


Emner

Kategorier

Kontakter

Hanne Marit Tobiassen

Hanne Marit Tobiassen

Pressekontakt

Relatert innhold

Velkommen til Opplev Sverige!

Opplev Sverige representerer svensk besøksnæring i Norge med egen nettside og sosiale mediekanaler. Opplev Sverige eies og driftes av Nordest AS med base i Oslo, og med 15 års erfaring fra destinasjonsmarkedsføring i Norge.