Gå videre til innhold
Nordmenn synes det er vanskelig å ta bærekraftige valg

Pressemelding -

Nordmenn synes det er vanskelig å ta bærekraftige valg

7 av 10 nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Flertallet tror også at mindre produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

Det er blant funnene som fremkommer i en ny undersøkelse Ipsos har gjennomført i Norden og Baltikum på oppdrag fra Orkla i oktober i år.

Resultatene viser at vi i Norge er langt mer interesserte i informasjon om resirkulering, næringsinnhold og klimapåvirkning på produktemballasjen, enn hva våre naboer i Sverige og Danmark er. Norske forbrukere skiller seg også klart fra de andre landene når det gjelder resirkulering av avfall hjemme. Hele 74 prosent synes dette er viktig, og 45 prosent svarer at de er villige til å betale mer for biologisk nedbrytbar plast. Samtidig synes 69 prosent det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke.

Flertallet bryr seg om hvilket selskap som produserer produktene de kjøper, og én av tre stoler mer på mindre produsenter. Over halvparten av de norske forbrukerne tror små produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

- Undersøkelsen viser at vi helt klart har en viktig jobb fremfor oss, med å gjøre det enklere for folk å ta bevisste valg. Vi skal tilby bærekraftige produkter, bidra med god informasjon og vise at vi er et selskap som tar bærekraft på alvor gjennom ambisiøse og forpliktende mål, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla.

Nordmenn er ifølge undersøkelsen omtrent like opptatt av miljøet som i Norden for øvrig. I likhet med våre naboland er vi mest opptatt av klimaendringer og utslipp, i tillegg til plast og mikroplast i havet. Norske forbrukere er imidlertid mer bekymret for den fremtidige matforsyningen enn svenske og danske forbrukere, og vi ser på vern av dyr- og planteliv som viktigere enn hva de gjør i våre naboland.

Her i landet er vi mindre opptatt av å kjøpe økologisk mat, og det er færre som oppgir å være vegetarianere. Norske forbrukere har i liten grad redusert kjøttforbruket på bakgrunn av klimaet.

For øvrig utpeker Norge seg ved at hele 82 prosent svarer at deres kosthold gjenspeiler det de finner i dagligvarebutikkene. Dette er langt over gjennomsnittet i Norden på 54 prosent.


«Orkla Sustainable Life Barometer» er gjennomført blant et representativt utvalg forbrukere i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland og Litauen. Ipsos har gjort den kvantitative undersøkelsen på vegne av Orkla i oktober i år.


Oslo, 11. november 2019


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Senior kommunikasjonssjef bærekraftElisabeth Aandstad Ekheim

Tlf. +47 924 46 060

Related links

Emner

Kategorier


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Kontakter

Elisabeth Aandstad Ekheim

Elisabeth Aandstad Ekheim

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla Norge +47 924 460 60
Kari Westersund

Kari Westersund

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla ASA +47 928 56 192
Håkon Mageli

Håkon Mageli

Pressekontakt Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Velkommen til Orkla!

Orkla ASA er et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten er merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla har i dag 12 porteføljeselskaper.

Orkla har en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene. Vi investerer i selskaper der vi kan bidra til ytterligere verdiskaping gjennom vår kompetanse, forbrukerinnsikt og erfaring med å utvikle ledende merkevarer. Med en aktiv porteføljestyring retter vi oss mot raskt voksende forbrukersegmenter og markeder.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs.

Orkla
Drammensveien 149
Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom