Gå videre til innhold
Orkla fullfører kjøp av malerverktøyvirksomhet i Nederland og Belgia

Pressemelding -

Orkla fullfører kjøp av malerverktøyvirksomhet i Nederland og Belgia

Orkla House Care har gjennomført en avtale om å overta de resterende 50 % av aksjene i joint venture-selskapet Anza Verimex Holding. Orkla House Care har siden 2018 eid 50 % av selskapet som er markedsleder innen salg og distribusjon av malerverktøy i Nederland og Belgia.

Virksomheten som overdras består av Anza Verimex Holding B.V. (Nederland) og de to datterselskapene PGZ Nederland B.V. (Nederland) og Anza Verimex NV (Belgia). Selskapene vil fremover bli drevet under navnet Orkla House Care Benelux.

- Selskapene som inngår i fremtidige Orkla House Care Benelux er i positiv utvikling og utgjør en attraktiv plattform for videre vekst. Vi ser frem til å bygge videre på de sterke merkevarene Anza og SAM, samt å fortsette å utvikle malerverktøykategorien i Benelux, sier adm. direktør for Orkla House Care, Johs Høeg.

Gjennom forretningsenheten Orkla House Care er Orkla en ledende leverandør av malerverktøy i Norden og Storbritannia, og en av Europas største produsenter av malerverktøy. Nå blir også Orkla House Care Benelux en heleid del av konsernets virksomhet for malerverktøy.

Joint venture-partneren som selger sin eierandel er konsept- og logistikkleverandøren PGZ International B.V. Selskapene som omfattes av transaksjonen hadde en samlet omsetning på i underkant av EUR 20 mill. (ca. 200 mill. kroner) i 2018 og ca. 10 ansatte. Virksomheten ledes i dag av Erik Hoevenaars, som vil fortsette som leder for Orkla House Care Benelux.

Som deleid selskap har virksomhetens resultat blitt ført som «resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» etter egenkapitalmetoden, men fra 1. oktober 2019 blir det heleide selskapet konsolidert i Orklas resultatregnskap.

Orkla ASA

Oslo, 9. oktober 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 928 45 828

VP Investor Relations

Elise Heidenreich

Tlf.: +47 95 14 11 47

Emner

Tags


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Pressekontakt

Elisabeth Aandstad Ekheim

Elisabeth Aandstad Ekheim

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla Norge +47 924 460 60
Kari Westersund

Kari Westersund

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla ASA +47 928 56 192
Håkon Mageli

Håkon Mageli

Pressekontakt Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs