Gå videre til innhold
Resultatvekst for Orkla-konsernet

Pressemelding -

Resultatvekst for Orkla-konsernet

Orklas driftsinntekter økte i 3. kvartal med 12 % til 14,8 mrd. kroner. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 30 % og endte på 2.223 mill. kroner. Konsernets resultat før skatt ble 2.245 mill. kroner, noe som var en fremgang på 29 %. Hydro Power og Jotun hadde begge markant vekst.

Justert resultat pr. aksje for 3. kvartal endte på 1,58 kroner, noe som var en økning på 15 % fra samme periode i 2021.

Driftsresultat EBIT (adj.) for Hydro Power endte på 773 mill. kroner i 3. kvartal 2022 mot 89 mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldtes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal 2021.

Resultat fra tilknyttede selskaper var 238 mill. kroner i 3.kvartal, mot 164 mill. kroner i tilsvarende periode i 2021. Jotun hadde sterk topplinjevekst som følge av høyere salgsvolum og økte priser. Samtlige segmenter, Decorative Paints, Protective Coatings, Powder Coatings og Marine Coatings, oppnådde tosifret prosentvis salgsvekst i kvartalet. Jotuns driftsresultat EBITA økte med 75 %.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde i 3. kvartal en organisk økning i driftsinntektene på 9 %. Det var en viss volumnedgang, blant annet som følge av normalisert salgsnivå etter pandemien og et ekstraordinært salg i det norske dagligvaremarkedet i forkant av prisøkningene som fant sted fra 1. juli.

Samtlige forretningsområder hadde salgsfremgang. Orkla Food Ingredients og Orkla India hadde organisk vekst på henholdsvis 21 % og 20 %. Orkla Confectionery & Snacks økte tilsvarende med 8 %. Både Orkla Foods Europe og Orkla Care hadde organisk vekst på 4 %. Orkla Consumer Investments’ vekst var på 1 %.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde i 3. kvartal en tilbakegang i driftsresultat EBIT (adj.) på 11 %. Kostnadene for råvarer, emballasje, frakt og energi var på et vesentlig høyere nivå enn det de var i samme periode i 2021. Dessuten var det høy kostnadsinflasjon på en rekke andre områder og en viss volumtilbakegang.

- Orkla har gjennomført nødvendige prisøkninger for å kompensere for økte kostnader på våre innsatsfaktorer. Vi har et etterslep på våre innkjøpskostnader. I hovedsak har vi inngått langsiktige kontrakter og opererer i mindre grad i det såkalte spotmarkedet. Vi ser nå at inflasjonen treffer bredbasert i hele verdikjeden, og kostnadsøkningene vil fortsette inn i 2023. Dessverre må vi foreta ytterligere prisøkninger, samtidig som vi vil iverksette nye tiltak for å redusere vår kostnadsbase. Vi vil fortsatt investere i merkevarebygging og innovasjoner, slik at vi til enhver tid har et relevant og attraktivt tilbud overfor våre kunder og forbrukere, sier konsernsjef Nils K. Selte.

I kvartalet har Orkla foretatt flere viktige transaksjoner. Orkla Food Ingredients har inngått avtale om å kjøpe 84 % av aksjene i det amerikanske selskapet Denali Ingredients, som er ledende innenfor iskremingredienser i USA. Selger er Denali Companies LLC, eid og drevet av grunnlegger-familien til Wally og June Blume. Selgeren og Denali Ingredients’ adm.direktør Neal Glaeser vil som en del av transaksjonen investere i Denali Ingredients og bli medeiere i selskapet med en samlet andel på ~16 %. Glaeser vil fortsatt lede virksomheten. Oppkjøpet styrker Orklas posisjon som en ledende leverandør av ingredienser til iskrem- og sjokoladeindustrien, samt øker eksponeringen mot markeder og kategorier med høyere vekst. Samtidig er det påbegynt en prosess hvor det søkes etter en langsiktig partner for Orkla Food Ingredients.

Orkla Consumer & Financial Investments har inngått avtale om å kjøpe 74 % av aksjene i Da Grasso, som er en av Polens ledende franchisedrevne pizzakjeder med 193 utsalgssteder. Da Grasso er eid av Karolina Rozwandowicz (95 %) og Magdalena Piróg (5 %). Begge vil fortsette som aksjonærer i selskapet i partnerskap med Orkla. Etter at transaksjonen er gjennomført vil Orklas eierandel være 74 %, mens de to minoritetsaksjonærene vil ha de resterende av aksjene.

Orkla Latvija har solgt sin convenience virksomhet i Latvia og Litauen, hovedsakelig bestående av ferske sandwicher solgt gjennom kiosker og bensinstasjoner.

Emner


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Kontakter

Håkon Mageli

Håkon Mageli

Pressekontakt Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Velkommen til Orkla!

Orkla ASA er et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten er merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla har i dag 12 porteføljeselskaper.

Orkla har en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene. Vi investerer i selskaper der vi kan bidra til ytterligere verdiskaping gjennom vår kompetanse, forbrukerinnsikt og erfaring med å utvikle ledende merkevarer.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs.

Orkla
Drammensveien 149
Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom