Gå videre til innhold
Sterk vekst for Orklas merkevarer

Pressemelding -

Sterk vekst for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8,7 % til 1.205 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 5,3 % til 11.099 mill. kroner. Resultat pr. aksje (justert) økte i kvartalet med 18 % til 1,10 kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 16 %. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.

Fire av fem forretningsområder hadde markant fremgang i driftsresultatet i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019: Orkla Consumer Investments (+ 46 %), Orkla Care (+ 27 %), Orkla Confectionery & Snacks (+ 26 %) og Orkla Foods (+ 22 %). Som følge av nedstenging i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner hadde Orkla Food Ingredients en nedgang i driftsresultatet på 48 %.

Merkevarevirksomheten hadde en omsetningsvekst på 6,2 %, primært som følge av valutaendringer og kjøp av selskaper. Organisk vekst utgjorde -3,8 % i kvartalet. Orkla hadde god salgsvekst i dagligvaremarkedet, men betydelig nedgang i omsetning til «out of home»-sektoren.

- Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i. Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene. Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home», sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

- Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden under koronapandemien, samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Orkla har i tillegg gjort flere strukturelle tiltak:

  • Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr.
  • Orkla Foods Sverige har signert og gjennomført en avtale med PepsiCo, Inc. om kjøp av merkevaren Havrefras, inkludert Rug Fras og Mini Fras. Merkevarene har sterke posisjoner i Skandinavia innen sunne frokostblandinger.
  • Orkla Foods Norge har signert en avtale om salg av SaritaS, Vestlandslefsa og Li-Klenning. Formålet med salgene er å forenkle porteføljen og å konsentrere virksomheten om utvalgte satsningsområder.
  • Det er besluttet å avvikle den svenske virksomheten innen Pierre Robert Group, og aktiviteten er gradvis redusert gjennom 1. halvår.

Hydro Powers driftsresultatet endte på -19 mill. kroner, mot tilsvarende 69 mill. kroner i 2. kvartal 2019. Resultatnedgangen skyldtes vesentlig lavere kraftpriser.

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 37 % til 248 mill. kroner. Forbedringen skyldes hovedsakelig god resultatvekst og marginutvikling, samt positive valutaomregningseffekter, i Jotun.

Orklas resultat før skatt økte med 2 % til 1.200 mill. kroner i 2. kvartal.

Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees her.

Kvartalsdokumenter:

Emner


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Kontakter

Elisabeth Aandstad Ekheim

Elisabeth Aandstad Ekheim

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla Norge +47 924 460 60
Kari Westersund

Kari Westersund

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla ASA +47 928 56 192
Håkon Mageli

Håkon Mageli

Pressekontakt Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Velkommen til Orkla!

Orkla ASA er et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten er merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla har i dag 12 porteføljeselskaper.

Orkla har en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene. Vi investerer i selskaper der vi kan bidra til ytterligere verdiskaping gjennom vår kompetanse, forbrukerinnsikt og erfaring med å utvikle ledende merkevarer. Med en aktiv porteføljestyring retter vi oss mot raskt voksende forbrukersegmenter og markeder.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs.

Orkla
Drammensveien 149
Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom