Gå videre til innhold
Sterk vekst for Orklas merkevarer

Pressemelding -

Sterk vekst for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8,7 % til 1.205 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 5,3 % til 11.099 mill. kroner. Resultat pr. aksje (justert) økte i kvartalet med 18 % til 1,10 kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 16 %. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.

Fire av fem forretningsområder hadde markant fremgang i driftsresultatet i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019: Orkla Consumer Investments (+ 46 %), Orkla Care (+ 27 %), Orkla Confectionery & Snacks (+ 26 %) og Orkla Foods (+ 22 %). Som følge av nedstenging i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner hadde Orkla Food Ingredients en nedgang i driftsresultatet på 48 %.

Merkevarevirksomheten hadde en omsetningsvekst på 6,2 %, primært som følge av valutaendringer og kjøp av selskaper. Organisk vekst utgjorde -3,8 % i kvartalet. Orkla hadde god salgsvekst i dagligvaremarkedet, men betydelig nedgang i omsetning til «out of home»-sektoren.

- Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i. Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene. Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home», sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

- Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden under koronapandemien, samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Orkla har i tillegg gjort flere strukturelle tiltak:

  • Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr.
  • Orkla Foods Sverige har signert og gjennomført en avtale med PepsiCo, Inc. om kjøp av merkevaren Havrefras, inkludert Rug Fras og Mini Fras. Merkevarene har sterke posisjoner i Skandinavia innen sunne frokostblandinger.
  • Orkla Foods Norge har signert en avtale om salg av SaritaS, Vestlandslefsa og Li-Klenning. Formålet med salgene er å forenkle porteføljen og å konsentrere virksomheten om utvalgte satsningsområder.
  • Det er besluttet å avvikle den svenske virksomheten innen Pierre Robert Group, og aktiviteten er gradvis redusert gjennom 1. halvår.

Hydro Powers driftsresultatet endte på -19 mill. kroner, mot tilsvarende 69 mill. kroner i 2. kvartal 2019. Resultatnedgangen skyldtes vesentlig lavere kraftpriser.

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 37 % til 248 mill. kroner. Forbedringen skyldes hovedsakelig god resultatvekst og marginutvikling, samt positive valutaomregningseffekter, i Jotun.

Orklas resultat før skatt økte med 2 % til 1.200 mill. kroner i 2. kvartal.

Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees her.

Kvartalsdokumenter:

Emner


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Pressekontakt

Elisabeth Aandstad Ekheim

Elisabeth Aandstad Ekheim

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 924 460 60
Kari Westersund

Kari Westersund

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla ASA +47 928 56 192
Håkon Mageli

Håkon Mageli

Pressekontakt Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Relatert materiale