Gå videre til innhold
Godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i 2020

Pressemelding -

Godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i 2020

Til tross for koronapandemien, fikk OPFs kunder en avkastning på 7,9 prosent i 2020. – Høy soliditet og en sterk bufferkapital har vært en stor fordel i 2020, sier OPFs administrerende direktør, Åmund T. Lunde.

Lunde er fornøyd med den gode avkastningen til OPFs kunder.

Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

– Kundene har vist oss tillit gjennom at de i mange år har gitt oss mulighet til å bygge opp en sterk bufferkapital. Det gjorde at vi kom godt ut av 2020. En solid buffer gjør at vi i perioder med kraftig fall i aksjemarkedet kan beholde våre posisjoner og få med oss oppgangen i etterkant, sier Lunde.

Avkastningen i fjerde kvartal 2020 var 4,2 prosent.

– I 2020 opplevde vi det svakeste og de to beste kvartalsresultatene i løpet av de siste femten årene, sier Lunde.

Avkastningen for året ble på 7,9 prosent, noe som utgjør 7 276 millioner kroner i samlede finansinntekter til OPFs kunder. I 2019 var avkastningen 10,3 prosent.

Konsernresultat og soliditet

Konsernresultatet før skatt i var på 1 128 millioner kroner i 2020, mot 1 019 millioner kroner i 2019.

Forvaltningskapitalen var 112 milliarder kroner.

Konsernet har fortsatt svært god soliditet. Kapitaldekningen for konsernet var 471 prosent per 31. desember 2020, mot 394 prosent året før. Kapitaldekningen er beregnet uten overgangsregler.

Her er en oversikt over OPFs konsernresultat per forretningsområde:Emner

Kategorier


Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.

Pressekontakt

Åmund T. Lunde

Åmund T. Lunde

Administrerende direktør + 47 23 36 08 05

Om Oslo Pensjonsforsikring

Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.

Oslo Pensjonsforsikring AS er blant Norges fem største livsforsikringsselskap og er nest størst innen offentlig tjenestepensjon. Kundene er Oslo kommune, en rekke aksjeselskap eid av kommunen (Sporveien, Ruter, Oslo Nye Teater m.m.), Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Oslo-området. Oslo Forsikring AS tilbyr forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Målet er å sikre Oslo kommune lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge og avkastningen på forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år. Driften er effektiv med gode og moderne selvbetjeningsløsninger både for bedriftskundene og personkundene.​

Oslo Pensjonsforsikring