Skip to main content

Resultat fra tredje kvartal 2019

Pressemelding   •   nov 01, 2019 11:39 CET

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat og fortsatt høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

  • Avkastningen til OPFs kunder per 30. september var 6,7 prosent, mot 3,9 prosent på samme tidspunkt i fjor.
  • Konsernresultatet før skatt var på 251 millioner kroner, mot 276 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

OPF er pensjons- og forsikringsleverandør til Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Har tjent 5,6 milliarder til OPFs kunder i 2019
Kvartalstallene viser at OPFs kunder har hatt en god avkastning hittil i år. Avkastningen på 6,7 prosent tilsvarer rundt 5,6 milliarder kroner i finansinntekter så langt i 2019.

God avkastning er avgjørende for å gi kundene lavest mulig pensjonskostnader.

Avkastningen fra børsnoterte aksjer var 18 prosent per tredje kvartal, mot 4,8 prosent per tredje kvartal i 2018.

Administrerende direktør Åmund T. Lunde i OPF er godt fornøyd med resultatet fra tredje kvartal.

– Det har vært et godt aksjeår for OPF, tross mye uro i verdensmarkedet, sier Lunde og legger til:

– Vi er nå inne i en periode der vi må forvente betydelige svingninger i avkastning på aksjer og obligasjoner fra kvartal til kvartal.

Lavere skadeprosent
OPF leverer også personalforsikringer til de fleste av sine medlemmer. I tillegg tilbyr datterselskapet Oslo Forsikring AS forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Innenfor skadeforsikring under ett er det en reduksjon i skader i prosent av premien for både person- og tingskade. Den samlede skadeprosenten hittil i år er 60 prosent etter gjenforsikring, mot 76 prosent på samme tidspunkt i fjor.

– Tallene fra personskade viser en positiv utvikling med stadig færre yrkesskader, sier Lunde.

Så langt i år har yrkesskadeforsikring en skadeprosent før gjenforsikring på 46 prosent mot 51 prosent på samme tid i fjor.

Innen tingskade (gjennom Oslo Forsikring) har det også vært et godt kvartalsresultat, med få skader og gode finansinntekter. Det har ikke vært noen store skader i kvartalet. Skadeprosenten hittil i år er 27 prosent før gjenforsikring. 

Her er en oversIkt over OPFs konsernresultat per forretningsområde:

I tredje kvartal er det bokført en engangsinntekt på 52 millioner kroner knyttet til endring av pensjonsordningen for de ansatte som har en kommunal tjenestepensjonsordning.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.