Gå videre til innhold

Kontakter

Tonje Grave

Tonje Grave

Konsernsjef i Oslo Taxi SA 902 18 225
Salg, marked og kommunikasjonsavdeling

Salg, marked og kommunikasjonsavdeling

Eldst i Oslo - størst i Norge!

Oslo Taxi er i dag Norges største drosjesentral og Norges fjerde største foretak innen persontransport målt i antall passasjerer. Selskapet transporterer årlig over 7 millioner kunder og har tilknyttet ca. 3000 sjåfører. Oslo Taxi driver ordinær drosjetransport samt utfører faste oppdrag og kontraktskjøring av skolebarn, funksjonshemmede, rullestolbrukere, pasienter og pleietrengende til legevakt og sykehus.

I Oslo Taxi har vi en visjon om at vi har plass til alle. Det betyr at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor og skal være en viktig del av kollektivtransporten. Vi skal levere taxitjenester etter verdiene likeverd, effektivitet og redelighet.

Oslo Taxi SA består i tillegg til drosjesentralen Oslo Taxi av selskapene Oslo Taxibuss AS,  Elvebyen Taxi AS, Taxi Sør As og CenCom AS.

Oslo Taxi
Trondheimsveien 100
Postboks 6538 Rodeløkka 0501 Oslo
Norge