Gå videre til innhold
Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. Foto: Oslobygg KF
Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. Foto: Oslobygg KF

Nyhet -

Oslobygg jakter energityver

Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. I samarbeid med Grønn Byggallianse og Utdanningsetaten gjennomføres kampanjen “Fang energityven”. Hensikten er å avdekke unødvendig energibruk i daglig drift og styrke kompetanse.

- Oslobygg har ambisiøse energimål og ønsker å være i front. Det krever kontinuerlig arbeid med å effektivisere energibruken i eiendommene våre. God kunnskap betyr mye og vår erfaring er at Fang energityven gir verdifull læring slik at vi kan bli enda bedre, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

Oslobygg har mål om 15 prosent redusert energibruk i hele eiendomsporteføljen innen 2026, sammenliknet med 2021. Energitiltak i driften av den eksisterende bygningsmassen er en del av løsningen.

En læringsarena for energieffektiv drift
Eiendomsforvaltning og drift er i stadig utvikling. Byggene blir mer teknisk avanserte og med økt fokus på miljø kreves utvikling av kompetanse.

- Fang energityven er læring gjennom praktisk erfaring. Vi samler driftsteknikere, tekniske forvaltere og rådgivere for faglig påfyll og drar på befaring i bygget på kveldstid. Det gir en helt annen oversikt og vi samarbeider om hva som kan forbedres, forteller energi- og miljørådgiver i Oslobygg, Trond Langseth.

De mest vanlige energityvene er lys, varme, ventilasjon og andre tekniske installasjoner som ikke fungerer optimalt eller står unødvendig på. Utette dører og vinduer er heller ikke uvanlig å oppdage. Bevisstgjøring og enkle justeringer kan få energibruken ned, uten at det går utover komfort og inneklima.

I årets kampanje har Oslobygg tatt for seg utvalgte barnehager og skoler. Over 70 energijegere fra Oslobygg og Utdanningsetaten deltok onsdag forrige uken for å finne energisparende tiltak og dele erfaringer.

Fang energityven er en årlig kampanje arrangert av Grønn Byggallianse. Erfaringer trekkes med til driftsforum og resultatene presenteres på Driftskonferansen i november.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Frøydis F. Skattum

Frøydis F. Skattum

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 97630576
Haakon Berg Jensen

Haakon Berg Jensen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver Media og kommunikasjon +47 97408707

Velkommen til Oslobygg KF!

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser.

Oslobygg KF
Grenseveien 78 C, 0663 Oslo og Grensesvingen 7, 0661 Oslo
0661 Oslo
Norge