Gå videre til innhold
Fra venstre: Martin Stuge Bånerud, Kristine Wangen, Nils H. Stenhammer, Mats-Erik Vatne, Magnar Dag Skår, Amanda Høysæter, Andreas Bjørnerem, Eli Grimsby
Fra venstre: Martin Stuge Bånerud, Kristine Wangen, Nils H. Stenhammer, Mats-Erik Vatne, Magnar Dag Skår, Amanda Høysæter, Andreas Bjørnerem, Eli Grimsby

Pressemelding -

Oslobygg KF signerer avtale med Varden Entreprenør for å utvide Nordstrand ungdomsskole

Oslobygg KF har valgt Varden Entreprenør som totalentreprenør til å utvide Nordstrand ungdomsskole. I dag signeres avtalen.

Oslo kommune skal utvide Nordstrand ungdomsskole fra en skole med 3 klasser på hvert trinn til 4 klasser per trinn. I tillegg skal det bygges en autismeavdeling for 19 elever på autismespekteret. Dette vil bli et byomfattende tilbud, som kommer alle Oslos innbyggere til gode.

– Vi gleder oss til å sette i gang prosjektet på Nordstrand ungdomsskole. Dette blir et viktig løft for skoleelever, ansatte og beboerne på Nordstrand, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Ambisiøse miljø- og energikrav har vært en sentral del av konkurransen. Et av kravene er fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff.

– Oslobygg er en profesjonell byggherre som er med på å utvikle oss som selskap og Nordstrand ungdomsskole blir vårt 10. skoleprosjekt. Vår organisasjon er sterk og kompetent og de høye miljøambisjonene og tekniske utfordringene i prosjektet passer oss godt. Vi er stolte og ydmyke over å bli valgt i så tøff konkurranse og gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Martin Stuge Bånerud, daglig leder i Varden Entreprenør.

– Vi ser frem til å samarbeide med Varden Entreprenør. Deres høye kompetanse på miljø- og tekniske utfordringer vil gi oss en mulighet til å skape gode bærekraftige løsninger, sier Grimsby.

Nye bygg og oppgradering av uteområder

Utvidelsen skjer i form av et nybygg på 2 etasjer med kjeller. I tillegg til vanlig undervisningsareal vil det etableres et nytt musikkrom og ny sløydsal. Uteområdet i skolegården skal også oppgraderes, til glede for både skolen og nabolaget.

Flere miljøtiltak og tilrettelegging for sykkel

Nybygget vil bli oppført i tre, og skal ha solceller og sedumtak. Av andre miljøtiltak kan vi nevne at deler av konstruksjonen er i massivtre, og det skal etableres energibrønner. Dette vil komme skolen til gode, ettersom bygget vil bli mer energieffektivt, og det vil bidra til at skolen klarer å varme seg selv opp.

Det vil også bli lagt til rette for en bedre sykkelparkering enn hva som er tilfellet i dag, både for elever og ansatte, med en ny sykkelpaviljong som har egen låsbar del til de ansatte.

Emner

Kategorier

Regions


Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Vi skal utvikle hele byområder, og skal de nærmeste årene investere for ca. 35 milliarder.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying av bransjen, og vi skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger samt teknisk kvalitet. Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsningsområder.

Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Kontakter

Maren Voldsnes Iversen

Kommunikasjonsrådgiver

Velkommen til Oslobygg KF!

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser.

Oslobygg KF
Grenseveien 78 C, 0663 Oslo og Grensesvingen 7, 0661 Oslo
0661 Oslo
Norge