Pressemelding -

Ærespris til Kim Fangen, og Frydprisen 2016 til SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Årets ærespris går til en uredd, inspirerende person med vanvittig stå-på-evne. Mange av oss har møtt han når vi er på vårt beste, men også når vi har vært helt på bunnen. Felles er at han som skuespiller og artist trekker oss opp på topp når du trenger det. Han er et unikt medmenneske som gir deg støtte, omsorg og ikke minst kunnskap til å håndtere utfordringen du kanskje står ovenfor.

Hivpositives egne stemme hadde stilnet til - dette var motivasjonen bak hans engasjement.

"Vi som lever med hiv har ikke noe å skamme oss over. Stigmatiseringen og selvstigmatiseringen er vår verste fiende" er et av hans tydelige budskap. Han har gitt oss som lever med hiv en tydelig og åpen stemme.

Som primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv - har prisvinneren vært avgjørende for at hivpositives stemme blir hørt i møte med helsevesen og myndigheter.

Gratulerer, Kim Fangen, du er årets Ærespris-vinner.

Frydprisen 2016 går til SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Vi lever i en tid der mange av oss må flykte fra våre hjemland, våre familier og det vi en gang har hatt nært. Som nye i landet er veien inn i systemet lang, kronglete og vanskelig. Dette gjelder spesielt skeive flyktninger. Heldigvis er det en frivillig og uavhengig organisasjon som har jobbet med problemløsninger i hele 30 år for denne gruppen.

Siden 2007 har de jobbet for skeive personer med innvandringsbakgrunn gjennom å tilby gratis juridisk bistand: i asylsaker, bosetning, arbeidstvister og en rekke andre problemstillinger.

Deres innsats har vært redningen for mange innvandrere og flyktninger og vi vil med dette rette en stor takk til Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF).

Juryen
Årets jury har bestått av følgende representanter: Skeiv Ungdom ved Christer Andre Gudmunnsdottir, Skeiv Verden ved Susanne Demou Øvregaard, fjorårets æresprisvinner Luca Dalen Espseth, og Hans Sikkeland leder av FRI Oslo og Akershus, som er eier og arrangjør av Oslo Pride. 


Æresprisen og Frydprisen deles ut av FRI Oslo og Akershus hvert år under Oslo Pride - og prisutdelingene skjer som del av paradeshowet i Pride Park i Spikersuppa lørdag 25. juni 2016.


Tidligere vinnere:

2015: Skeivt Arkiv ble tildelt Frydprisen 2015 for sin innsats for å bevare den skeive historien. Luca Dalen Espseth mottok Æresprisen for sitt mangeårige engasjement for transpersoners rettigheter.

2014: 
Frydpris gikk til Amnesty International Norge, spesielt for deres arbeid for transpersoner rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Æresprisen gikk til Blikk, et unikt magasin som dekker alle aspekter ved det skeive i samfunnet. 

2013:
 Frydprisen gikk til Svolvær menighet for menighetens innsats for en mer åpne og rausere kirke.
 Æresprisen gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard.

2012:
 Frydprisen gikk til Kristin Halvorsen, for sitt sitt mangeårige likestillingsarbeid. Hanne Børke-Fykse fikk tildelt Æresprisen for arbeidet med prosjektet Rosa kompetanse.

2011:
 Frydprisen gikk til Akershus Fotballkrets, for deres arbeid mot homohets og fordommer i fotballen. Æresprisen gikk til Kulturleder ved Aksept Svein Fuglestad, for hans store engasjement for hiv-saken generelt, og for hans fantastiske arbeid med Hagekonserten spesielt.

2010: 
Frydprisen gikk til Marion Arntzen, Harald Sundby og “Jentene på Toten”. 
Æresprisen gikk til Kari Folvik.

2009:
 Frydprisen gikk til LO. Æresprisen gikk til André Oktay Dahl og Anette Trettebergstuen.

2008:
 Frydprisen gikk til Magnhild Meltveit Kleppa. Æresprisen gikk til Kjell Erik Øie.

2007:
 Frydprisen gikk til Naturhistorisk Museum. Æresprisen gikk til Erling Lae.

2006:
 Frydprisen gikk til biskop Rose Marie Køhn. Æresprisen gikk til Gaysir.

2005:
 Frydprisen gikk til Oslo Bispedømmeråd. Æresprisen gikk til Rolf Angeltvedt i 
Helseutvalget – sammen for bedre homohelse

2004:
 Frydprisen gikk til Wenche Foss. Æresprisen gikk til Åpen Kirkegruppe.

2003:
 Frydprisen gikk til J-DIVA Gry Jannicke Jarlum. Æresprisen gikk til Svein Skeid.

2002:
 Frydprisen gikk til Shabana Rehman. Æresprisen gikk til Virusgruppa.

2001:
 Frydprisen gikk til Karita Bekkemellem. Æresprisen gikk til Sissel Hansen og Marianne Larsen, Potpurriet.

2000:
 Frydprisen gikk til Kronprins Haakon. Æresprisen gikk til Brita Møystad Engseth.

Emner

 • Event

Kategorier

 • pride park
 • fri oslo og akershus
 • fri
 • frydpris fri
 • ærespris fri
 • seif - selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • seif
 • kim fangen
 • oslo pride
 • 2016

Regions

 • Akershus

Oslo Pride er Norges største pride-festival, og er et ti dager langt friminutt for lhbtiq-personer. Oslo Pride er festivalen tidligere kjent ved navnet Skeive dager.

Kontakter

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594