Pressemelding -

Oslo Pride inntar Youngstorget

Oslo Pride blir større og bedre. Kunstutstillingen Pride Art og debattarenaen Pride House flyttes inn under samme tak i et 1000 kvadratmeter stort telt midt på Youngstorget.

- Oslo Pride på Youngstorget er det største festivalen har gjort siden Euro Pride i 2014. Politikk og kultur er grunnsteinene i enhver Pride, og at dette skal foregå på Youngstorget gir en styrking av vår politiske og kulturelle identitet, sier festivalsjef, Fredrik Dreyer.

Oslo Pride er en festival og et møtested for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Den går over 10 dager, på fire forskjellige arenaer Pride Paraden, Pride Park, Pride Art og Pride House. Det er altså to av festivalens arenaer som nå flytter sammen på Youngstorget, Pride Art og Pride House. Pride Park vil fortsatt ligge i Spikersuppa og Pride Paraden vil følge samme rute som før.

Sterk vekst

I løpet av de siste fire årene har festivalen mer enn doblet antall besøkende. Mesteparten av økningen har skjedd i Pride Park og i Pride Paraden, men både Pride Art og Pride House har opplevd jevn økning i publikumstilslutning.

- Vi tror at en samlokalisering av Pride Art og Pride House vil bidra til å styrke besøkstallene ytterligere. Pride Art har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, med stadige publikumsrekorder. Pride House har også opplevd jevn økning i antall publikummere, sier Dreyer.

Inngangen til Oslo Pride på Youngstorget vil som til Pride Park være gratis og åpent for alle, og til forskjell fra Pride Park vil Oslo Pride på Youngstorget være alkoholfritt.

Inkluderende mangfold

Oslo Pride sitt hovedmål er å gjennomføre og legge til rette for en festival som rommer alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men innholdet leveres av andre organisasjoner, foreninger, eller enkeltpersoner. Påmeldingene til Pride House og Pride Art er åpne og alle kan melde sin interesse for å delta via oslopride.no.

- Pride Art sensurerer ingen og Pride House tilstreber å favne så bredt som mulig. Vi planlegger 40-50 gjennomarbeidete og godt forberedte programposter på Pride House og en Pride Art-utstilling som har rom for alle som ønsker å delta. at alle stemmer blir hørt er en styrke for festivalen, men også for hele miljøet, sier Dreyer.

Emner

  • Event

Regions

  • Akershus

Oslo Pride er Norges største pride-festival, og er et ti dager langt friminutt for lhbtiq-personer. Oslo Pride 2018 vil skje i perioden 22. juni til 1. juli. For mer informasjon se: oslopride.no eller send e-post til kommunikasjon@oslopride.no.

Kontakter

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594