Pressemelding -

Oslo Prides støtteerklæring til Black Lives Matter Movement

Oslo Pride kjemper for at alle skal kunne være akkurat den de er. Vi tar aktivt avstand fra all diskriminering og rasisme.

Vi erkjenner at rasismen også eksisterer innad i det skeive miljøet i Norge, også på våre egne arenaer. Derfor gjør vi også alt vi kan for at våre arenaer skal oppleves som trygge og åpne for alle.

Alle inkluderes ikke før black lives matter.

Vi kjemper for retten til å være oss selv. Alle kan ikke være seg selv før black lives matter.

Vi kjemper for retten til å elske den vi elsker. Alle kan ikke elske den de elsker før black lives matter.

Vi kjemper for retten til å leve trygt uten frykt for å oppleve vold bare fordi vi viser hvem vi er. Alle lever ikke trygt før black lives matter.

Vi vet at våre rettigheter må kjempes for. Vi vet at kampen enda ikke er over. Vi vet at vi har utfordringer innad i vår egen bevegelse.

Det er fordi vi vet dette at vi også sier at vår kamp ikke er vunnet før black lives matter.

Vi kjemper for alles rettigheter. Det er hele poenget! 

Emner

  • Event

Regions

  • Akershus

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival hvor alle får være akkurat den man er.

Kontakter

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594