Nyhet -

Serverer dere trygg mat til barna i barnehagen?

Kravene til deg som serverer mat har økt de siste årene. Med nytt regelverk, krav til fareanalyseog HACCP er det for mange vanskelig å holde seg oppdatert. 

Det er viktigmed gode rutiner og  dokumentasjon for å øke matsikkerheten. Kunnskap ogholdninger er avgjørende for å lykkes.
Selv om mange barnehager har enenkel matservering, skal rutinenevære på plass.Tilsyn medbarnehager/skole/SFO er ogsånoe myndighetene prioriterer.
Har du fokus på de riktige prosesseneog kan du dokumentere etterlevelseav regelverket? Kanskje er det på tidemed et oppfriskningskurs innen hygiene

Emner

  • Sykdommer

Kontakter

Jan Westergren

Pressekontakt Markedssjef 48 25 46 44

Relatert innhold