Gå videre til innhold
Jeg vil se slippen min!

Jeg vil se slippen min!

Dato 4. april 2017 09:00 – 11:00

Sted Oslo kongressenter (Folkets hus), Youngsgate 21

Tusenvis av personer har så langt signert oppropet "Jeg vil se slippen min" som Pensjonistforbundet har startet med mål om å få utbetalingsmeldingen fra Nav tilbake. Møt blant annet statssekretær Christl Kvam fra Arbeids- og sosialdepartementet, Nav-direktør for økonomi og styring, Geir Axselsen, stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV, Oslo-politiker fra FrP og medlem i Pensjonistforbundet, Carl I. Hagen, forsker fra NTNU Peter Bae Brandtzæg og forbundsleder Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet som skal diskutere saken. Oppdatert program: http://www.pensjonistforbundet.no/nyhet/2902-debatt-om-quotslippen-minquot

Kategorier

Pressekontakt

Bjørg Karin B. Buttedahl

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529
Jan Davidsen

Jan Davidsen

Pressekontakt Forbundsleder Politisk leder av forbundet 901 38 926
Arne Halaas

Arne Halaas

Pressekontakt Generalsekretær Administrativ leder

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har 250 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og 760 lokallag og foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i
eldreomsorgen.

Pensjonistforbundet
Torggata 15
0181 Oslo
Norge