Gå videre til innhold
En gjennomsnittlig pensjon ble økt med 41 kroner i måneden i 2019, viser nye tall fra SSB.
En gjennomsnittlig pensjon ble økt med 41 kroner i måneden i 2019, viser nye tall fra SSB.

Nyhet -

Nok et svakt økonomisk år for pensjonistene

I 2019 økte pensjonene mer enn prisveksten. Dette er første gang siden 2014, men økningen er allikevel ikke noe å rope hurra for.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at prisene steg med 2,2 prosent i 2019, mens alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon ble oppregulert med 2,4 prosent. Dermed økte pensjonistenes kjøpekraft med 0,2 prosent.

Den gjennomsnittlige utbetalingen av alderspensjon fra folketrygden var 20 500 kroner i måneden ifølge NAVs ferskeste statistikk fra september 2019. En pensjon av denne størrelsen fikk økt kjøpekraften med om lag 41 kroner i måneden sammenlignet med 2018.

Høyere lønnvekst

Anslagene på lønnsveksten for 2019 er på 3,2 prosent. Lønnsmottakere anslås en økning i kjøpekraften på 1 prosent i gjennomsnitt. Det er fem ganger så høy reell vekst som for pensjonistene målt i prosent, og enda mer i antall kroner. Gjennomsnittlig månedslønn var om lag 47 000 kroner i 2019 og med 1 prosent i realvekst gir det 470 kroner mer per måned, det vil si mer enn ti ganger mer enn for en gjennomsnittlig alderspensjon.

Minstepensjon for enslige

I tråd med Pensjonistforbundets mål om å løfte minstepensjonen for enslige ble det gitt en ekstraordinær økning på 4 000 kroner i året for enslige minstepensjonister fra september 2019. Effekten av dette gjorde at ensliges minstepensjon økte med om lag 1 prosent i 2019, det vil si samme vekst i prosent som lønnsmottakere. Pensjonistforbundets mål er imidlertid å styrke minstepensjonen ytterligere, slik at nivået overstiger fattigdomsgrensen.

Utsiktene for 2020

For et år siden anslo SSB at pensjonister skulle få en realvekst på 0,6 prosent i 2019. Fasit viser at det ble kun 0,2 prosent, altså langt lavere enn anslaget. Dette viser at anslagene for fremtiden er usikre og at det er vanskelig å forutse utviklingen et år frem i tid. Hvordan prisene svinger er spesielt uforutsigbart, og for eksempel strømprisene påvirkes mye av hvordan været blir.

SSBs ferskeste anslag for 2020 viser en lønnsvekst på 3,6 prosent, og en prisvekst på 2,1 prosent. Det vil gi 2,8 prosent vekst for alderspensjon, og en reell kjøpekraftsøkning på 0,7 prosent. Men dette er kun anslag – og fasiten får vi først om et år.

Emner


Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er å jobbe mot underregulering av pensjon fra folketrygden, for forhandlingsrett på pensjon fra folketrygden og en aktiv og trygg alderdom. Jan Davidsen er forbundsleder.

Pressekontakt

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Forbundsleder Politisk leder av forbundet 901 38 926

Relatert materiale