Gå videre til innhold
Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet håper Stortingsflertallet ikke vil støtte regjeringens forslag om å ta to milliarder kroner fra landets pensjonister. (Foto: Johnny Syversen)
Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet håper Stortingsflertallet ikke vil støtte regjeringens forslag om å ta to milliarder kroner fra landets pensjonister. (Foto: Johnny Syversen)

Nyhet -

Regjeringen vil ta to milliarder kroner fra pensjonistene

Landets pensjonister kan bli fratatt to milliarder kroner i pensjonsøkning hvis ikke Stortinget stopper et forslag fra regjeringen. Årsaken er at det ble brukt et for lavt lønnsvektsanslag i fjorårets trygdeoppgjør, noe regjeringen ikke vil kompensere fullt ut for. 

I forrige uke publiserte SSB statistikk som viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 var på 3,5 pst. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai i fjor. I trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere for avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.
Men regjeringen forsøker nå å få Stortinget med på å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022. Hvis det skjer, vil pensjonistene få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt. Helårseffekten av forslaget - fra mai 2022 til mai 2023 - anslås å utgjøre et tap på to milliarder kroner for pensjonistene.

- Dette er helt uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som krever at pensjonistene skal få full kompensasjon for at det ble brukt et for lavt lønnsvekstanslag i fjorårets trygdeoppgjør. Saken er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen, som har frist til 1. mars med å avgi sin innstilling.

Reguleringen av pensjon

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent. Dermed ble pensjonsøkningen begrenset til å være lik lønnsveksten på 2,4 prosent. I tillegg ble stortingsflertallet enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent.

- Når lønnsveksten i 2021 nå viser seg å være høyere enn anslått i mai, må dette selvsagt korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret i 2022. Dersom riktig lønnsvekst faktisk hadde blitt benyttet, ville pensjonistene fått det de skulle ha i fjor. Det er dermed ikke rimelig at pensjonistene skal få noe mindre som følge av at den forrige regjeringen bommet på sine anslag, sier Jan Davidsen. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Bjørg Karin B. Buttedahl

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har 250 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og 760 lokallag og foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i
eldreomsorgen.

Pensjonistforbundet
Torggata 15
0181 Oslo
Norge